Velkommen hos Brugerklubben i Århus

Den ordinære generalforsamling for Brugerklubben for året 2021/2022 var oprindeligt planlagt til november 2022. På grund af formand Lars Jacobsens sygdom og død blev den imidlertid udskudt til den 13. maj 2023.

Fungerende formand Martin Albrechtsen bød velkommen til de få fremmødte. Udover de tre medlemmer af bestyrelsen var der kun fire andre til stede.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, men at der ikke var tilstrækkeligt antal stemmeberettigede til stede til at afholde den.

I løbet af året 2021/2022 var der 37 betalende medlemmer, men det er uvist, hvor mange medlemmer der er tilbage i indeværende år, da der ikke er blevet udsendt kontingentopkrævninger.

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, som skal planlægge en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at fastlægge Brugerklubbens fremtid.

Arbejdsgruppen består af bestyrelsesmedlemmerne Martin Albrechtsen og Henriette Løgstrup, samt Per Jacobsen, Torben Vegener Hansen og Karsten Jühne.

Medlemmerne af Brugerklubben har ikke modtaget BPA-Bladet siden oktober 2022. Dette skyldes ressourcemangel i bestyrelsen. Der er dog et ønske om at fortsætte samarbejdet om bladet med  Bruger & Hjælper Gruppen i Vejle.