Støt op om Brugerklubben i Århus

Kom og støt op om Brugerklubben, og vær med til at bestemme dens fremtid

Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling fredag den 15. september på Sabro Kro klokken 15 – 18, med oplæg fra Kirsten Normann Andersen (folketingsmedlem for SF), Jeppe R. Kerckhoffs (faglig politisk chef) eller Susanne Olsen (formand), begge Dansk Handicap Forbund.

Sæt allerede nu et X i kalenderen.

Der er etableret en arbejdsgruppe, der arbejder på at afholde den ekstraordinære generalforsamling, og yde bistand til bestyrelsens to resterende medlemmer. Tak for indsatsen.

Den nuværende bestyrelse ser sig ikke i stand til at drive Brugerklubben videre alene, og vi ønsker, at medlemmerne tilkendegiver om den fortsat skal eksistere. Skal den det, vil det kræve nye kræfter til bestyrelsen. De sidste mange år er det ikke lykkes at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen, som har været nødsaget til at genvælge sig selv. Vi er nu i en situation, hvor medlemmerne på denne ekstra ordinære generalforsamling aktivt skal tage en beslutning om Brugerklubbens fremtid.

Brugerklubbens arbejde tager afsæt i aktiviteter, blandt andet netværksmøder med fokus på BPA, hvor medlemmer kan udveksle erfaringer. Desuden afholder bestyrelsen to halvårlige møder med Aarhus kommune, hvor Brugerklubben varetager medlemmernes interesser. Dette arbejde håber vi kan fortsætte. Der afholdes bestyrelsesmøder ca. hver anden måned.

Brugerklubben udgiver BPA Bladet i samarbejde med Bruger & Hjælper Gruppen i Vejle, og det samarbejde ønsker begge parter gerne fortsætter.

Vi håber på at se mange af jer komme og deltage.

/Brugerklubbens arbejdsgruppe