LOBPA og Brugerklubben inviterer til medlemsmøde – Aktiv livshjælp – Aktiv dødshjælp

Søndag 9. juni 2024 kl. 14-17 på MarselisborgCentret
Evald Krogs Gade 9, bygn. 9.
8000 Aarhus C

Paneldebat og rundbordssamtaler arrangeret af Brugerklubben i Århus og LOBPA.

Debatten om retten til at vælge livet til og fra er højaktuel. Vi har set sager om bl.a. Preben, der tog til Schweiz for at dø. Hvem har retten til at vælge for os og andre?

Paneldeltagere:

Knud Kristensen
Medlem af Etisk Råd
Formand for SIND 2009-2021. Medlem af forretningsudvalget for danske Handicaporganisationer 2014-2021. Medlem af Det Centrale Handicapråd 2009-2011 og igen fra 2018-2021. Medlem af Rådet for Socialt Udsatte 2014-2020 og igen fra 2022.

Flemming Schollaart
Flemming Schollaart stiftede i 2001 Landsforeningen “En Værdig Død”, der blev fusioneret med Landsforeningen “Ret til at dø”. I dag er han bestyrelsesmedlem i Landsforeningen ”Ret til at dø”

Janus Tarp
Formand for Ulykkespatientforeningen og Polioforeningen.
Fhv. jurist, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH), chefjurist, Sorø Kommune.

Freja Polonius
Forfatter, foredragsholder og debattør
Freja var ved sin vens side gennem hans sidste tid: Preben fra dokumentaren ”På tirsdag skal jeg dø”. Hun sætter spørgsmålstegn ved, hvor grænsen for selvbestemmelse går, og om vi i Danmark er dygtige nok til at udøve den nødvendige livshjælp.

Der er kun plads til et begrænset antal deltagere og er kun for medlemmer af Brugerklubben eller LOBPA.

Tilmeld dig her: https://lobpa.nemtilmeld.dk/282

Tilmeldingsfrist: Lørdag d. 1. juni 2024 kl. 12:00

Vi byder på lidt forfriskninger til mødet.

Kom i god tid, der er kun én elevator.

Demonstration på Christiansborg: Opråb mod prioritering af mønter over mennesker

Det sidste punktum på en ny handicapreform er netop sat.

Processen omkring forhandlingerne i Socialministeriet er blevet kritiseret for at være lukket, men aftaleudkastet blev lækket, og udkastet har fået kritik af handicaporganisationer for at sætte økonomi over mennesker.

Danske Handicaporganisationer (DH) har fx sagt nej til aftalerammen med begrundelsen, at udgangspunktet er besparelser.

Udkastet, som indeholder 22 nye initiativer, der kan droppes, hvis de ikke fører til besparelser, bygger videre på Tranæs-udvalgets anbefalinger ifølge DR.

Mønter vægter tungere end mennesker.  

Socialministeren har afvist kritikken og udtalt: “ … de læser aftalen som fanden læser Bibelen”. SÅ meget lytter hun, den siddende regering og KL til de mennesker, som handicapreformen handler om.

Derfor er det nødvendigt, at vi står sammen om at sige STOP.

Monica Lylloff er sammen med @Caspar Eric initiativtager til en vigtig demonstration, jeg som formand for Brugerklubben i Århus opfordrer alle til at deltage i.

En demonstration for et aktivt og værdigt liv med fysisk handicap og psykisk sårbarhed.

Det er så vigtigt, at vi alle møder op og sammen siger fra over for det massive pres, der er på BPA-ordningen og alle andre kompensationsordninger inden for handicapområdet.

Demonstrationen finder sted på Christiansborg Slotsplads onsdag 22. maj kl. 17 – 19.

Har du ikke mulighed for at deltage, så bak op om demonstrationen og hjælp med at få budskabet ud. Det gør du fx ved at dele opslaget her eller andre opslag om demonstrationen.

Det er afgørende, at vi får budskabet om demonstrationen ud til flest mulige.

@Muskelsvindfonden samarbejder med arrangørerne bag demonstrationen om at samle fotos af de mennesker, som ikke har mulighed for at deltage på selve dagen. Formålet er at skabe en stor “fotocollage” på nogle bannere under demonstrationen. Simpelthen for at vise, at vi er mange, som står sammen om at råbe højt og kæmpe for retten til at aktivt og værdigt liv for alle.

Også for dem, som fx ikke kan deltage, fordi de fx har mistet deres BPA-ordning eller aldrig fået bevilget denne helt nødvendige hjælp. Det er desværre frygtelig mange i disse år.

Her er linket til Muskelsvindfondens hjemmeside om kampagnen, hvor du også kan læse, hvordan du, som ikke kan deltage på dagen, alligevel kan komme med via ‘fotocollagen’:

https://muskelsvindfonden.dk/artikler/muskelsvindfonden-mobiliserer-op-til-demonstration

Læs mere om demonstrationen i Facebook-begivenheden her:

https://www.facebook.com/events/1376268729698250

Karsten Jühne
Formand, Brugerklubben i Århus

Charlotte Broman og Kirsten Normann på besøg

Brugerklubbens bestyrelse mødtes fredag d. 22. marts med folketingsmedlemmerne Charlotte Broman Mølbæk og Kirsten Normann Andersen – begge fra SF.

Charlotte og Kirsten brænder begge for BPA-ordningen og deler vores bekymring for ordningens fremtid.

Vi fik vendt mange af de aktuelle problemstillinger og udvekslede ideer til, hvordan vi hver især – og sammen – kan skubbe BPA-ordningen væk fra sin nuværende kurs mod afgrunden.

Det blev en meget givende eftermiddag. Tak for besøget til Charlotte og Kirsten.

Bestyrelsen samlet til møde

Bagerst fra venstre: Per Jacobsen (konsulent – ikke medlem af bestyrelsen), Peter Bach (næstformand), Henriette Løgstrup (sekretær)
Forrest fra venstre: Karsten Jühne (formand), Tut Ma (suppleant), Alice Carlsen (bestyrelsesmedlem)
Desværre måtte vi undvære Martin Albrechtsen (kasserer) og Marianne Møller Pedersen (suppleant)

Besøg fra Folketinget

Formand for SF Pia Olsen Dyhr havde gennem Muskelsvindfonden inviteret sig på besøg hos Brugerklubbens formand Karsten Jühne  for at høre om Noah Moyes og hans oplevelser i deres kamp for at bevare deres BPA-ordning. Med sig havde hun SF’s handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk og tilbage handicapordfører Kirsten Normann Andersen.

Thomas Krog fra Muskelsvindfonden deltog også i snakken.

Noah og Karsten berettede om forløbet omkring opfølgningen af deres BPA-ordning og om den store belastning, det er med en sagsbehandling på langt over et år og om den frygt man lever med, når man ikke ved om man kan blive ved med at leve det liv, man ønsker.

De tre politikere lyttede intenst og spurgte nysgerrigt ind.

Snakken kom langt videre end de konkrete sager. Det er sikkert, at de 3 MF’ere gik derfra bestyrket i bevidstheden om, at der skal gøres noget politisk, hvis vi skal bevare BPA-ordningen i Danmark.

Tak til Pia, Charlotte og Kirsten.

Generalforsamlingen 15. september 2023

15. september holdt Brugerklubben generalforsamling.
Det var en rigtig god og spændende eftermiddag.
Vi havde inviteret folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen til at holde et oplæg om BPA-ordningens aktuelle situation og fremtid. Kirsten har en dyb indsigt i BPA-ordningen og i socialområdet i øvrigt.
Der var en god debat og Kirsten sluttede af med en kraftig opfordring til få liv i Brugerklubben igen.
Således opløftede, tog vi hul på selve generalforsamling.
Det helt afgørende var, om der var kræfter til at videreføre Brugerklubbens arbejde. De fremmødte var enige om, at det skulle der være, og der blev valgt en bestyrelse bestående af Henriette Løgstrup, Alice Carlsen, Martin Albrechtsen, Peter Bach-Nielsen og Karsten Jühne.
Du kan finde referatet her.

Husk ekstraordinær generalforsamling i Brugerklubben i Århus

Generalforsamlingen afholdes fredag den 15. september 2023 kl. 15 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Program:
15.00-16.00:
Oplæg om BPA-ordningens aktuelle situation og fremtid v/folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen og formand for Dansk
Handicapforbund Susanne Olsen.
Derefter debat.

16.00-17.00:
Generalforsamling

Der serveres kaffe/te og kage ved ankomsten.
Der sluttes af med en sandwich og en øl eller vand.

Af praktiske grunde (bestilling af forplejning) vil vi bede om, at du mailer en
forhåndstilmelding til: mail@brugerklubben.dk