LOBPA og Brugerklubben inviterer til medlemsmøde – Aktiv livshjælp – Aktiv dødshjælp

Søndag 9. juni 2024 kl. 14-17 på MarselisborgCentret
Evald Krogs Gade 9, bygn. 9.
8000 Aarhus C

Paneldebat og rundbordssamtaler arrangeret af Brugerklubben i Århus og LOBPA.

Debatten om retten til at vælge livet til og fra er højaktuel. Vi har set sager om bl.a. Preben, der tog til Schweiz for at dø. Hvem har retten til at vælge for os og andre?

Paneldeltagere:

Knud Kristensen
Medlem af Etisk Råd
Formand for SIND 2009-2021. Medlem af forretningsudvalget for danske Handicaporganisationer 2014-2021. Medlem af Det Centrale Handicapråd 2009-2011 og igen fra 2018-2021. Medlem af Rådet for Socialt Udsatte 2014-2020 og igen fra 2022.

Flemming Schollaart
Flemming Schollaart stiftede i 2001 Landsforeningen “En Værdig Død”, der blev fusioneret med Landsforeningen “Ret til at dø”. I dag er han bestyrelsesmedlem i Landsforeningen ”Ret til at dø”

Janus Tarp
Formand for Ulykkespatientforeningen og Polioforeningen.
Fhv. jurist, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH), chefjurist, Sorø Kommune.

Freja Polonius
Forfatter, foredragsholder og debattør
Freja var ved sin vens side gennem hans sidste tid: Preben fra dokumentaren ”På tirsdag skal jeg dø”. Hun sætter spørgsmålstegn ved, hvor grænsen for selvbestemmelse går, og om vi i Danmark er dygtige nok til at udøve den nødvendige livshjælp.

Der er kun plads til et begrænset antal deltagere og er kun for medlemmer af Brugerklubben eller LOBPA.

Tilmeld dig her: https://lobpa.nemtilmeld.dk/282

Tilmeldingsfrist: Lørdag d. 1. juni 2024 kl. 12:00

Vi byder på lidt forfriskninger til mødet.

Kom i god tid, der er kun én elevator.

Demonstration på Christiansborg: Opråb mod prioritering af mønter over mennesker

Det sidste punktum på en ny handicapreform er netop sat.

Processen omkring forhandlingerne i Socialministeriet er blevet kritiseret for at være lukket, men aftaleudkastet blev lækket, og udkastet har fået kritik af handicaporganisationer for at sætte økonomi over mennesker.

Danske Handicaporganisationer (DH) har fx sagt nej til aftalerammen med begrundelsen, at udgangspunktet er besparelser.

Udkastet, som indeholder 22 nye initiativer, der kan droppes, hvis de ikke fører til besparelser, bygger videre på Tranæs-udvalgets anbefalinger ifølge DR.

Mønter vægter tungere end mennesker.  

Socialministeren har afvist kritikken og udtalt: “ … de læser aftalen som fanden læser Bibelen”. SÅ meget lytter hun, den siddende regering og KL til de mennesker, som handicapreformen handler om.

Derfor er det nødvendigt, at vi står sammen om at sige STOP.

Monica Lylloff er sammen med @Caspar Eric initiativtager til en vigtig demonstration, jeg som formand for Brugerklubben i Århus opfordrer alle til at deltage i.

En demonstration for et aktivt og værdigt liv med fysisk handicap og psykisk sårbarhed.

Det er så vigtigt, at vi alle møder op og sammen siger fra over for det massive pres, der er på BPA-ordningen og alle andre kompensationsordninger inden for handicapområdet.

Demonstrationen finder sted på Christiansborg Slotsplads onsdag 22. maj kl. 17 – 19.

Har du ikke mulighed for at deltage, så bak op om demonstrationen og hjælp med at få budskabet ud. Det gør du fx ved at dele opslaget her eller andre opslag om demonstrationen.

Det er afgørende, at vi får budskabet om demonstrationen ud til flest mulige.

@Muskelsvindfonden samarbejder med arrangørerne bag demonstrationen om at samle fotos af de mennesker, som ikke har mulighed for at deltage på selve dagen. Formålet er at skabe en stor “fotocollage” på nogle bannere under demonstrationen. Simpelthen for at vise, at vi er mange, som står sammen om at råbe højt og kæmpe for retten til at aktivt og værdigt liv for alle.

Også for dem, som fx ikke kan deltage, fordi de fx har mistet deres BPA-ordning eller aldrig fået bevilget denne helt nødvendige hjælp. Det er desværre frygtelig mange i disse år.

Her er linket til Muskelsvindfondens hjemmeside om kampagnen, hvor du også kan læse, hvordan du, som ikke kan deltage på dagen, alligevel kan komme med via ‘fotocollagen’:

https://muskelsvindfonden.dk/artikler/muskelsvindfonden-mobiliserer-op-til-demonstration

Læs mere om demonstrationen i Facebook-begivenheden her:

https://www.facebook.com/events/1376268729698250

Karsten Jühne
Formand, Brugerklubben i Århus

Charlotte Broman og Kirsten Normann på besøg

Brugerklubbens bestyrelse mødtes fredag d. 22. marts med folketingsmedlemmerne Charlotte Broman Mølbæk og Kirsten Normann Andersen – begge fra SF.

Charlotte og Kirsten brænder begge for BPA-ordningen og deler vores bekymring for ordningens fremtid.

Vi fik vendt mange af de aktuelle problemstillinger og udvekslede ideer til, hvordan vi hver især – og sammen – kan skubbe BPA-ordningen væk fra sin nuværende kurs mod afgrunden.

Det blev en meget givende eftermiddag. Tak for besøget til Charlotte og Kirsten.

Bestyrelsen samlet til møde

Bagerst fra venstre: Per Jacobsen (konsulent – ikke medlem af bestyrelsen), Peter Bach (næstformand), Henriette Løgstrup (sekretær)
Forrest fra venstre: Karsten Jühne (formand), Tut Ma (suppleant), Alice Carlsen (bestyrelsesmedlem)
Desværre måtte vi undvære Martin Albrechtsen (kasserer) og Marianne Møller Pedersen (suppleant)

Besøg fra Folketinget

Formand for SF Pia Olsen Dyhr havde gennem Muskelsvindfonden inviteret sig på besøg hos Brugerklubbens formand Karsten Jühne  for at høre om Noah Moyes og hans oplevelser i deres kamp for at bevare deres BPA-ordning. Med sig havde hun SF’s handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk og tilbage handicapordfører Kirsten Normann Andersen.

Thomas Krog fra Muskelsvindfonden deltog også i snakken.

Noah og Karsten berettede om forløbet omkring opfølgningen af deres BPA-ordning og om den store belastning, det er med en sagsbehandling på langt over et år og om den frygt man lever med, når man ikke ved om man kan blive ved med at leve det liv, man ønsker.

De tre politikere lyttede intenst og spurgte nysgerrigt ind.

Snakken kom langt videre end de konkrete sager. Det er sikkert, at de 3 MF’ere gik derfra bestyrket i bevidstheden om, at der skal gøres noget politisk, hvis vi skal bevare BPA-ordningen i Danmark.

Tak til Pia, Charlotte og Kirsten.

Brugerklubben i Århus afholdt paneldebat med politikere, meningsdannere og eksperter

Resolution vedrørende BPA-ordningen og kommuneangst

Igennem måneder og år har vi kunnet konstatere, at BPA-ordningen har været under et massivt pres. Antallet af borgere, der er visiteret til en sådan ordning, har været og er stadig faldende. Færre og færre visiteres til ordningen, samtidig med at revurderingerne kan ende med, at borgere, som har haft denne støtte igennem årtier, mister deres BPA-ordning.

Antallet af sager, der indbringes til afgørelse i Ankestyrelsen, er i stadig stigning. Retssikkerheden på området er vaklende. Ankestyrelsen giver kommunerne en undervisning i at skrive afgørelser, hvor behovet for hjælp og pleje kan varetages af hjemmehjælpen sammen med en ordning, der kun giver borgeren mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet på 15 timer om måneden.

Vi skal her udtrykke vores dybeste bekymring for, at kommunerne er i gang med at afvikle en af kronjuvelerne på handicapområdet. BPA-ordningen har igennem meget lang tid været et vigtigt omdrejningspunkt for den helt nødvendige hjælp til de personer som har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ordningen har været den kompensation og støtte, som har muliggjort et liv så tæt som muligt med øvrige medborgere.

Et synligt og sørgeligt resultat af denne udvikling er, at stadig flere borgere oplever en frygt og usikkerhed i en sådan grad, at personer med et handicap også ”lider af” systemstress og kommuneangst.

Vi opfordrer handicaporganisationerne, handicaprådene og politikerne til at stå vagt om kompensations-princippet, som er en hjørnesten i dansk handicappolitik.

Arrangementet var et samarbejde mellem Brugerklubben, Langhøj og Handicapformidlingen.

Kommuneangst

Brugerklubben og Handicapformidlingen afholder et arrangement om KOMMUNEANGST torsdag den 25. januar 2024 hos Langhøj

BPA = Bevar (dine) Personlige Assistenter – overkom kommuneangsten og få dig et liv

Indbydelse til et af årets vigtigste arrangementer
Torsdag den 25. januar 2024 kl. 17.00 – 20.30

Kom og vær med til at gøre denne vigtige torsdag til endnu et GODT møde for os, der stadig har en BPA-ordning

 Vi indbyder til en god gedigen PANELDEBAT med spørgsmål fra dig og med deltagelse af eksperter, meningsdannere og politikere:

Gert Bjerregaard (Byrådet for Venstre), Solveig Munk (Byrådet for Enhedslisten), Charlotte Broman Mølbæk (MF for Socialistisk Folkeparti), Thomas Krog (Politisk Chef i Muskelsvindfonden), Magnus Fristrup (Personalechef i Handicapformidlingen), Antoinett Vebel Pharao (Handicapaktivist)

Dato (skriv den nu ned): torsdag den 25. januar 2024 – kom i god tid – vi starter kl. 17.00 – (slut cirka kl. 20.30)

 Bindende tilmelding – skriv til Brugerklubben på tilmeld@brugerklubben.dk
Gratis for medlemmer af Brugerklubben i Århus.
For øvrige deltagere (hjælpere er gratis) betales kroner 50, – som dækker forplejning og et års medlemskab af Brugerklubben i hele Århus.
Betaling på MobilePay, vores nummer er: 348106

Sted: Firmaet Langhøj i Viby, Hasselager Centervej 26, 8260 Viby
Forplejning: Sandwich, vand, øl, kaffe, the, kage

Generalforsamlingen 15. september 2023

15. september holdt Brugerklubben generalforsamling.
Det var en rigtig god og spændende eftermiddag.
Vi havde inviteret folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen til at holde et oplæg om BPA-ordningens aktuelle situation og fremtid. Kirsten har en dyb indsigt i BPA-ordningen og i socialområdet i øvrigt.
Der var en god debat og Kirsten sluttede af med en kraftig opfordring til få liv i Brugerklubben igen.
Således opløftede, tog vi hul på selve generalforsamling.
Det helt afgørende var, om der var kræfter til at videreføre Brugerklubbens arbejde. De fremmødte var enige om, at det skulle der være, og der blev valgt en bestyrelse bestående af Henriette Løgstrup, Alice Carlsen, Martin Albrechtsen, Peter Bach-Nielsen og Karsten Jühne.
Du kan finde referatet her.