Brugerklubben i Århus afholdt paneldebat med politikere, meningsdannere og eksperter

Resolution vedrørende BPA-ordningen og kommuneangst

Igennem måneder og år har vi kunnet konstatere, at BPA-ordningen har været under et massivt pres. Antallet af borgere, der er visiteret til en sådan ordning, har været og er stadig faldende. Færre og færre visiteres til ordningen, samtidig med at revurderingerne kan ende med, at borgere, som har haft denne støtte igennem årtier, mister deres BPA-ordning.

Antallet af sager, der indbringes til afgørelse i Ankestyrelsen, er i stadig stigning. Retssikkerheden på området er vaklende. Ankestyrelsen giver kommunerne en undervisning i at skrive afgørelser, hvor behovet for hjælp og pleje kan varetages af hjemmehjælpen sammen med en ordning, der kun giver borgeren mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet på 15 timer om måneden.

Vi skal her udtrykke vores dybeste bekymring for, at kommunerne er i gang med at afvikle en af kronjuvelerne på handicapområdet. BPA-ordningen har igennem meget lang tid været et vigtigt omdrejningspunkt for den helt nødvendige hjælp til de personer som har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ordningen har været den kompensation og støtte, som har muliggjort et liv så tæt som muligt med øvrige medborgere.

Et synligt og sørgeligt resultat af denne udvikling er, at stadig flere borgere oplever en frygt og usikkerhed i en sådan grad, at personer med et handicap også ”lider af” systemstress og kommuneangst.

Vi opfordrer handicaporganisationerne, handicaprådene og politikerne til at stå vagt om kompensations-princippet, som er en hjørnesten i dansk handicappolitik.

Arrangementet var et samarbejde mellem Brugerklubben, Langhøj og Handicapformidlingen.

Kommuneangst

Brugerklubben og Handicapformidlingen afholder et arrangement om KOMMUNEANGST torsdag den 25. januar 2024 hos Langhøj

BPA = Bevar (dine) Personlige Assistenter – overkom kommuneangsten og få dig et liv

Indbydelse til et af årets vigtigste arrangementer
Torsdag den 25. januar 2024 kl. 17.00 – 20.30

Kom og vær med til at gøre denne vigtige torsdag til endnu et GODT møde for os, der stadig har en BPA-ordning

 Vi indbyder til en god gedigen PANELDEBAT med spørgsmål fra dig og med deltagelse af eksperter, meningsdannere og politikere:

Gert Bjerregaard (Byrådet for Venstre), Solveig Munk (Byrådet for Enhedslisten), Charlotte Broman Mølbæk (MF for Socialistisk Folkeparti), Thomas Krog (Politisk Chef i Muskelsvindfonden), Magnus Fristrup (Personalechef i Handicapformidlingen), Antoinett Vebel Pharao (Handicapaktivist)

Dato (skriv den nu ned): torsdag den 25. januar 2024 – kom i god tid – vi starter kl. 17.00 – (slut cirka kl. 20.30)

 Bindende tilmelding – skriv til Brugerklubben på tilmeld@brugerklubben.dk
Gratis for medlemmer af Brugerklubben i Århus.
For øvrige deltagere (hjælpere er gratis) betales kroner 50, – som dækker forplejning og et års medlemskab af Brugerklubben i hele Århus.
Betaling på MobilePay, vores nummer er: 348106

Sted: Firmaet Langhøj i Viby, Hasselager Centervej 26, 8260 Viby
Forplejning: Sandwich, vand, øl, kaffe, the, kage