Kommuneangst

Brugerklubben og Handicapformidlingen afholder et arrangement om KOMMUNEANGST torsdag den 25. januar 2024 hos Langhøj

BPA = Bevar (dine) Personlige Assistenter – overkom kommuneangsten og få dig et liv

Indbydelse til et af årets vigtigste arrangementer
Torsdag den 25. januar 2024 kl. 17.00 – 20.30

Kom og vær med til at gøre denne vigtige torsdag til endnu et GODT møde for os, der stadig har en BPA-ordning

 Vi indbyder til en god gedigen PANELDEBAT med spørgsmål fra dig og med deltagelse af eksperter, meningsdannere og politikere:

Gert Bjerregaard (Byrådet for Venstre), Solveig Munk (Byrådet for Enhedslisten), Charlotte Broman Mølbæk (MF for Socialistisk Folkeparti), Thomas Krog (Politisk Chef i Muskelsvindfonden), Magnus Fristrup (Personalechef i Handicapformidlingen), Antoinett Vebel Pharao (Handicapaktivist)

Dato (skriv den nu ned): torsdag den 25. januar 2024 – kom i god tid – vi starter kl. 17.00 – (slut cirka kl. 20.30)

 Bindende tilmelding – skriv til Brugerklubben på tilmeld@brugerklubben.dk
Gratis for medlemmer af Brugerklubben i Århus.
For øvrige deltagere (hjælpere er gratis) betales kroner 50, – som dækker forplejning og et års medlemskab af Brugerklubben i hele Århus.
Betaling på MobilePay, vores nummer er: 348106

Sted: Firmaet Langhøj i Viby, Hasselager Centervej 26, 8260 Viby
Forplejning: Sandwich, vand, øl, kaffe, the, kage