LOBPA og Brugerklubben inviterer til medlemsmøde – Aktiv livshjælp – Aktiv dødshjælp

Søndag 9. juni 2024 kl. 14-17 på MarselisborgCentret
Evald Krogs Gade 9, bygn. 9.
8000 Aarhus C

Paneldebat og rundbordssamtaler arrangeret af Brugerklubben i Århus og LOBPA.

Debatten om retten til at vælge livet til og fra er højaktuel. Vi har set sager om bl.a. Preben, der tog til Schweiz for at dø. Hvem har retten til at vælge for os og andre?

Paneldeltagere:

Knud Kristensen
Medlem af Etisk Råd
Formand for SIND 2009-2021. Medlem af forretningsudvalget for danske Handicaporganisationer 2014-2021. Medlem af Det Centrale Handicapråd 2009-2011 og igen fra 2018-2021. Medlem af Rådet for Socialt Udsatte 2014-2020 og igen fra 2022.

Flemming Schollaart
Flemming Schollaart stiftede i 2001 Landsforeningen “En Værdig Død”, der blev fusioneret med Landsforeningen “Ret til at dø”. I dag er han bestyrelsesmedlem i Landsforeningen ”Ret til at dø”

Janus Tarp
Formand for Ulykkespatientforeningen og Polioforeningen.
Fhv. jurist, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH), chefjurist, Sorø Kommune.

Freja Polonius
Forfatter, foredragsholder og debattør
Freja var ved sin vens side gennem hans sidste tid: Preben fra dokumentaren ”På tirsdag skal jeg dø”. Hun sætter spørgsmålstegn ved, hvor grænsen for selvbestemmelse går, og om vi i Danmark er dygtige nok til at udøve den nødvendige livshjælp.

Der er kun plads til et begrænset antal deltagere og er kun for medlemmer af Brugerklubben eller LOBPA.

Tilmeld dig her: https://lobpa.nemtilmeld.dk/282

Tilmeldingsfrist: Lørdag d. 1. juni 2024 kl. 12:00

Vi byder på lidt forfriskninger til mødet.

Kom i god tid, der er kun én elevator.

Demonstration på Christiansborg: Opråb mod prioritering af mønter over mennesker

Det sidste punktum på en ny handicapreform er netop sat.

Processen omkring forhandlingerne i Socialministeriet er blevet kritiseret for at være lukket, men aftaleudkastet blev lækket, og udkastet har fået kritik af handicaporganisationer for at sætte økonomi over mennesker.

Danske Handicaporganisationer (DH) har fx sagt nej til aftalerammen med begrundelsen, at udgangspunktet er besparelser.

Udkastet, som indeholder 22 nye initiativer, der kan droppes, hvis de ikke fører til besparelser, bygger videre på Tranæs-udvalgets anbefalinger ifølge DR.

Mønter vægter tungere end mennesker.  

Socialministeren har afvist kritikken og udtalt: “ … de læser aftalen som fanden læser Bibelen”. SÅ meget lytter hun, den siddende regering og KL til de mennesker, som handicapreformen handler om.

Derfor er det nødvendigt, at vi står sammen om at sige STOP.

Monica Lylloff er sammen med @Caspar Eric initiativtager til en vigtig demonstration, jeg som formand for Brugerklubben i Århus opfordrer alle til at deltage i.

En demonstration for et aktivt og værdigt liv med fysisk handicap og psykisk sårbarhed.

Det er så vigtigt, at vi alle møder op og sammen siger fra over for det massive pres, der er på BPA-ordningen og alle andre kompensationsordninger inden for handicapområdet.

Demonstrationen finder sted på Christiansborg Slotsplads onsdag 22. maj kl. 17 – 19.

Har du ikke mulighed for at deltage, så bak op om demonstrationen og hjælp med at få budskabet ud. Det gør du fx ved at dele opslaget her eller andre opslag om demonstrationen.

Det er afgørende, at vi får budskabet om demonstrationen ud til flest mulige.

@Muskelsvindfonden samarbejder med arrangørerne bag demonstrationen om at samle fotos af de mennesker, som ikke har mulighed for at deltage på selve dagen. Formålet er at skabe en stor “fotocollage” på nogle bannere under demonstrationen. Simpelthen for at vise, at vi er mange, som står sammen om at råbe højt og kæmpe for retten til at aktivt og værdigt liv for alle.

Også for dem, som fx ikke kan deltage, fordi de fx har mistet deres BPA-ordning eller aldrig fået bevilget denne helt nødvendige hjælp. Det er desværre frygtelig mange i disse år.

Her er linket til Muskelsvindfondens hjemmeside om kampagnen, hvor du også kan læse, hvordan du, som ikke kan deltage på dagen, alligevel kan komme med via ‘fotocollagen’:

https://muskelsvindfonden.dk/artikler/muskelsvindfonden-mobiliserer-op-til-demonstration

Læs mere om demonstrationen i Facebook-begivenheden her:

https://www.facebook.com/events/1376268729698250

Karsten Jühne
Formand, Brugerklubben i Århus