Opdatering – Værnemidler

Her får du den første opdatering til beredskabet for Covid19.

Hvis du selv bliver syg

Du kan få særlige værnemidler fra kommunen, hvis du selv får symptomer på Covid19, og lægen henviser dig til at blive hjemme. Særlige værnemidler er åndedrætsmasker og briller.

Der arbejdes på at etablere et centralt lager, og der kommer nærmere besked først for i den kommende uge. Det forventes, at du selv kan arrangere afhentning ved din hjælper eller anden person.

Hvis du bliver syg hen over den kommende weekend er der sikret et nødberedskab, hvor du kan få hjælp til værnemidler via opkald til Marianne Svenstrup, Sundhedsfaglig Koordinator på telefon 41858937.

Vær opmærksom på, at respiratorbrugere som hidtil skal sikre sig værnemidler fra regionen.

Se også denne information fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse og brug af værnemidler.

Opdatering er sendt til alle BPA brugere i Aarhus Kommune og i kopi til BPA virksomheder.

Med venlig hilsen

Rådgivning og Visitation Voksne Du kan holde dig informeret om aflysninger, lukninger og andre tiltag i Aarhus Kommune grundet corona-virus på www.aarhus.dk/corona/

Læs det nye BPA-blad

BPA-Bladet er efterkommeren til bladet Brugeren. Det udkommer i samarbejde mellem Bruger & Hjælper Gruppen i Vejle og Brugerklubben. Fokus er stadig emner relateret til BPA, hvad enten det er nye love, politiske eller kommunale tendenser eller personlige historier og oplevelser. Vi håber I vil tage godt imod det nye blad. Læs det her.

Brugerklubbens generalforsamling

Dato: lørdag d. 16. november 2019

Tid: kl. 13.00 – 16.00

Sted: Handi-K@, Engtoften 7 A, 8260 Viby J.

Vi starter med en omgang smørrebrød. Herefter kommer muligvis indslag.

Herefter generalforsamling med dagsorden iflg. Vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastlæggelse af kontingent og vedtagelse af budget
  7. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt   

Bestyrelsesmedlemmer på valg: John, Martin og Jytte.

Tilmelding til generalforsamling m/smørrebrød og vand senest 8. nov. til lpj@stofanet.dk

Mød op og vær med i en diskussion om, hvad skal Brugerklubben lave i fremtiden.

Har du fornyet dit medlemskab? Betal via MobilePay på nr. 40759 eller overførsel til 1551 5776597.

Vi glæder os til at møde dig.

Hilsen
Bestyrelsen

Netværksmøde om rekruttering og ny Jobtavle

Har du BPA og bor i Østjylland?

… så er LOBPAs og Brugerklubbens netværk i Aarhus måske noget for dig.

 

Tirsdag d. 26. marts fra 15 – 18

Handi-K@
Engtoften 7A
8260 Viby

LOBPA får snart en ny Jobtavle. Jobtavlen er din unikke mulighed for at søge din næste handicaphjælper til dit team. Du kan slå job op på vores målrettede jobside eller søge blandt de mange CV-kandidater i vores store database.

Det er temaet for dette netværksmøde, hvor vi gerne vil give dig en introduktion til vores nye system samt høre dine forslag til at gøre systemet endnu bedre. Du vil også have mulighed for at lege med systemet selv. Tag gerne din computer med.

Vi byder på kaffe, kage og godt samvær.

Læs mere og tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 22. marts 2018 kl. 12.00 her eller via mail til jm@lobpa.dk. Du kan også kontakte netværkskoordinator John Busk Sørensen på tlf. 4018 1456, hvis du har spørgsmål til arrangementet.

Ferierejse i 2019?

Til alle BPA-brugere i Aarhus Kommune.

Hermed vil vi gerne informere om en praksisændring i mulighederne for ekstra hjælp i forbindelse med ophold i udlandet.

Ændringen gælder med virkning fra 2019. Der kan fremover kun opnås bevilling til ekstra hjælp til én udlandsrejse pr. kalenderår – og rejsen kan højest have en varighed på op til max. 14 dage.

Baggrunden for denne praksis- ændring er tidligere forskelle i praksis i antal af rejser og i rejse- længden. Fra 2019 skal forvaltningen følge en fast linje efter Anke- styrelsens principafgørelse 96-16:

”En rejse på 14 dage i udlandet kan almindeligvis betegnes som et kortvarigt ophold henset til, at de fleste lønmodtagere har 5-6 ugers ferie om året. Det er ikke ualmindeligt at holde 14 dages ferie i udlandet i sammenhæng. 3 uger kan derimod ikke betegnes som et kortvarigt ophold, og mere end én årlig udlandsrejse ligger udover, hvad der kan be- tegnes som almindeligt.”

Hvis du planlægger udlandsrejse i 2019 – og har brug for ekstra hjælp – så skal du indsende din an- søgning snarest muligt, brug skemaet på næste side. Du kan bruge det samme skema til ansøgning om ekstra hjælp under rejser indenfor landets grænser.

Vi vil gerne kunne give dig hurtigt svar på din ansøgning, men vil have brug for 1-2 måneder – især hvis det er første gang, du søger om ekstra hjælp, da der kan være brug for at indhente yderligere oplysninger.

Lovgrundlaget fremgår af udlandsbekendtgørelsen. Den korte udgave er følgende:

* Du kan frit tage på rejse til udlandet med din BPA-ordning i op til en måned uden at ansøge kommunen – dog forudsat at du ikke har brug for ekstra hjælp.

* Er dit midlertidige ophold i udlandet på mere end en måned, skal du, før udlandsopholdet påbegyndes, ansøge kommunen om godkendelse. Du må forvente krav om tilbagebetaling af tilskud, hvis du rejser uden godkendelse.

* I forbindelse med kortvarige ophold i udlandet kan der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dæk- ning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet.

Serviceniveauet i Aarhus Kommune er fastlagt til:
En bevilling af ekstra hjælp følger kalenderåret, og kan ikke ”spares sammen” eller overføres til næste år. Der kan kun udmåles ekstra timer svarende til det faktiske og konkrete behov for ekstra hjælp. Når hjælperen ikke har opgaver, ydes der ikke tilskud til løn. Det er i alle tilfælde en betingelse, at der vælges et sædvanligt opholdssted – feriemål, så der ikke på forhånd er oplagte hindringer, der kræver ekstra timer eller en ekstra hjælper.

* Kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering kan der ydes ekstra hjælpetimer. Særlige tilfælde kan for eksempel være, at de fysiske og praktiske forhold ved at være væk hjemmefra, gør det nødvendigt at bruge mere tid end sædvanligt til pleje.

* I ganske særlige tilfælde kan det være nødvendigt med to hjælpere samtidigt.

Såfremt der er et anerkendt be- hov for timer til 2. hjælper, kan der dækkes lønudgiften for de bevilgede ekstra timer samt rejse- og opholdsudgifter for hjælper nr. 2.

Ved bevilling af ekstra hjælper under ophold udenfor hjemmet kan der for en hjælper nr. 2 ydes tilskud svarende til den faktiske udgift for rejse- og ophold – dog maksimalt op til kr. 1.000 pr. døgn – beregnet med baggrund i Danmarks Statistik – Ferierejser.

Du kan læse mere om reglerne om udlandsophold her, hvor DUKH har lavet en grundig gennemgang. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte rådgiveren eller svare tilbage på dette indlæg, hvis du har spørgsmål.

Skema til ferierejsen – Brugeren_95_AAA

Med venlig hilsen
Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap, 23-11-2018