Charlotte Broman og Kirsten Normann på besøg

Brugerklubbens bestyrelse mødtes fredag d. 22. marts med folketingsmedlemmerne Charlotte Broman Mølbæk og Kirsten Normann Andersen – begge fra SF.

Charlotte og Kirsten brænder begge for BPA-ordningen og deler vores bekymring for ordningens fremtid.

Vi fik vendt mange af de aktuelle problemstillinger og udvekslede ideer til, hvordan vi hver især – og sammen – kan skubbe BPA-ordningen væk fra sin nuværende kurs mod afgrunden.

Det blev en meget givende eftermiddag. Tak for besøget til Charlotte og Kirsten.

Bestyrelsen samlet til møde

Bagerst fra venstre: Per Jacobsen (konsulent – ikke medlem af bestyrelsen), Peter Bach (næstformand), Henriette Løgstrup (sekretær)
Forrest fra venstre: Karsten Jühne (formand), Tut Ma (suppleant), Alice Carlsen (bestyrelsesmedlem)
Desværre måtte vi undvære Martin Albrechtsen (kasserer) og Marianne Møller Pedersen (suppleant)

Besøg fra Folketinget

Formand for SF Pia Olsen Dyhr havde gennem Muskelsvindfonden inviteret sig på besøg hos Brugerklubbens formand Karsten Jühne  for at høre om Noah Moyes og hans oplevelser i deres kamp for at bevare deres BPA-ordning. Med sig havde hun SF’s handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk og tilbage handicapordfører Kirsten Normann Andersen.

Thomas Krog fra Muskelsvindfonden deltog også i snakken.

Noah og Karsten berettede om forløbet omkring opfølgningen af deres BPA-ordning og om den store belastning, det er med en sagsbehandling på langt over et år og om den frygt man lever med, når man ikke ved om man kan blive ved med at leve det liv, man ønsker.

De tre politikere lyttede intenst og spurgte nysgerrigt ind.

Snakken kom langt videre end de konkrete sager. Det er sikkert, at de 3 MF’ere gik derfra bestyrket i bevidstheden om, at der skal gøres noget politisk, hvis vi skal bevare BPA-ordningen i Danmark.

Tak til Pia, Charlotte og Kirsten.

Brugerklubben i Århus afholdt paneldebat med politikere, meningsdannere og eksperter

Resolution vedrørende BPA-ordningen og kommuneangst

Igennem måneder og år har vi kunnet konstatere, at BPA-ordningen har været under et massivt pres. Antallet af borgere, der er visiteret til en sådan ordning, har været og er stadig faldende. Færre og færre visiteres til ordningen, samtidig med at revurderingerne kan ende med, at borgere, som har haft denne støtte igennem årtier, mister deres BPA-ordning.

Antallet af sager, der indbringes til afgørelse i Ankestyrelsen, er i stadig stigning. Retssikkerheden på området er vaklende. Ankestyrelsen giver kommunerne en undervisning i at skrive afgørelser, hvor behovet for hjælp og pleje kan varetages af hjemmehjælpen sammen med en ordning, der kun giver borgeren mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet på 15 timer om måneden.

Vi skal her udtrykke vores dybeste bekymring for, at kommunerne er i gang med at afvikle en af kronjuvelerne på handicapområdet. BPA-ordningen har igennem meget lang tid været et vigtigt omdrejningspunkt for den helt nødvendige hjælp til de personer som har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ordningen har været den kompensation og støtte, som har muliggjort et liv så tæt som muligt med øvrige medborgere.

Et synligt og sørgeligt resultat af denne udvikling er, at stadig flere borgere oplever en frygt og usikkerhed i en sådan grad, at personer med et handicap også ”lider af” systemstress og kommuneangst.

Vi opfordrer handicaporganisationerne, handicaprådene og politikerne til at stå vagt om kompensations-princippet, som er en hjørnesten i dansk handicappolitik.

Arrangementet var et samarbejde mellem Brugerklubben, Langhøj og Handicapformidlingen.

Kommuneangst

Brugerklubben og Handicapformidlingen afholder et arrangement om KOMMUNEANGST torsdag den 25. januar 2024 hos Langhøj

BPA = Bevar (dine) Personlige Assistenter – overkom kommuneangsten og få dig et liv

Indbydelse til et af årets vigtigste arrangementer
Torsdag den 25. januar 2024 kl. 17.00 – 20.30

Kom og vær med til at gøre denne vigtige torsdag til endnu et GODT møde for os, der stadig har en BPA-ordning

 Vi indbyder til en god gedigen PANELDEBAT med spørgsmål fra dig og med deltagelse af eksperter, meningsdannere og politikere:

Gert Bjerregaard (Byrådet for Venstre), Solveig Munk (Byrådet for Enhedslisten), Charlotte Broman Mølbæk (MF for Socialistisk Folkeparti), Thomas Krog (Politisk Chef i Muskelsvindfonden), Magnus Fristrup (Personalechef i Handicapformidlingen), Antoinett Vebel Pharao (Handicapaktivist)

Dato (skriv den nu ned): torsdag den 25. januar 2024 – kom i god tid – vi starter kl. 17.00 – (slut cirka kl. 20.30)

 Bindende tilmelding – skriv til Brugerklubben på tilmeld@brugerklubben.dk
Gratis for medlemmer af Brugerklubben i Århus.
For øvrige deltagere (hjælpere er gratis) betales kroner 50, – som dækker forplejning og et års medlemskab af Brugerklubben i hele Århus.
Betaling på MobilePay, vores nummer er: 348106

Sted: Firmaet Langhøj i Viby, Hasselager Centervej 26, 8260 Viby
Forplejning: Sandwich, vand, øl, kaffe, the, kage

Generalforsamlingen 15. september 2023

15. september holdt Brugerklubben generalforsamling.
Det var en rigtig god og spændende eftermiddag.
Vi havde inviteret folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen til at holde et oplæg om BPA-ordningens aktuelle situation og fremtid. Kirsten har en dyb indsigt i BPA-ordningen og i socialområdet i øvrigt.
Der var en god debat og Kirsten sluttede af med en kraftig opfordring til få liv i Brugerklubben igen.
Således opløftede, tog vi hul på selve generalforsamling.
Det helt afgørende var, om der var kræfter til at videreføre Brugerklubbens arbejde. De fremmødte var enige om, at det skulle der være, og der blev valgt en bestyrelse bestående af Henriette Løgstrup, Alice Carlsen, Martin Albrechtsen, Peter Bach-Nielsen og Karsten Jühne.
Du kan finde referatet her.

Husk ekstraordinær generalforsamling i Brugerklubben i Århus

Generalforsamlingen afholdes fredag den 15. september 2023 kl. 15 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

Program:
15.00-16.00:
Oplæg om BPA-ordningens aktuelle situation og fremtid v/folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen og formand for Dansk
Handicapforbund Susanne Olsen.
Derefter debat.

16.00-17.00:
Generalforsamling

Der serveres kaffe/te og kage ved ankomsten.
Der sluttes af med en sandwich og en øl eller vand.

Af praktiske grunde (bestilling af forplejning) vil vi bede om, at du mailer en
forhåndstilmelding til: mail@brugerklubben.dk