Tilbagekaldelse af afgørelse om brug af tillæg til pension i BPA ordning

Sidst i september 2020 sendte Aarhus Kommune et brev til hver enkelt af de BPA brugere, der har pension med tilkendt bistandstillæg eller plejetillæg efter den gamle pensionslov. I brevet blev der varslet om ændring i brugen af tillægget til betaling for hjælp og følgeudgifter – og ændring af det månedlige beløb, som brugere har til rådighed til dækning af hjælperafledte udgifter i BPA-ordningen. Afgørelsen skulle være trådt i kraft her fra 1. februar.

Afgørelsen kaldes hermed tilbage melder Aarhus Kommune i et brev sendt ud til brugerne. Der sker ikke ændringer fra februar måned.

Det er besluttet at kalde afgørelsen tilbage efter nærmere afprøvning af de administrative omlægninger og vurdering af de indkomne bemærkninger fra brugerne. Kommunen skriver: “Det står klart, at det ikke er hensigtsmæssigt at fortsætte den kendte praksis med brug af tillægget til både at skulle dække følgeudgifter og løn til hjælpere. Det har især været afgørende for beslutningen, at selv en mindre kommende ændring i følgeudgifterne ville medføre en ændring af hele udmålingen.

Det havde vi desværre ikke forudset – og der skal naturligvis være plads til ændringer. Derfor forberedes nu en ny fremgangsmåde. Her skal følgeudgifter ved hjælperne dækkes ved særskilt bevilling – og tillægget skal benyttes fuldt ud til betaling af løn til hjælpere”.

Brugerne vil snarest modtage en ny afgørelse om brug af tillægget og udmåling af hjælp efter § 96. Denne afgørelse vil være med 14 ugers varsel efter servicelovens § 3 a.

Samtidig vil brugerne modtage ny afgørelse om udmåling af tilskud til følgeudgifter efter udmålingsbekendtgørelsen. Kommunen beklager den megen ulejlighed. Det er en klar forventning, at den kommende nye fremgangsmåde vil gøre det mere enkelt.

Generalforsamling 21. november 2020 er aflyst

Indkaldelse til Brugerklubbens årlige generalforsamling blev afleveret til postvæsenet onsdag d. 21. oktober, da inkaldelse iflg. vedtægterne skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen.

Fredag d. 23. oktober nedsatte statsministeren antallet af deltagere til arrangementer til 10 personer i 4 uger gældende fra mandag d. 26. oktober til mandag d. 23 november.

Generalforsamlingen er hermed AFLYST

Sammen med indkaldelsen var der også opfordring til at betale kontingent på kr. 200 for medlemsskab for 2020.

Betal på MobilPay nr. 40759 eller overfør til 1551 5776597. Husk at oplyse navn og adresse.

Ændring i BPA tillæg

Alle, der har modtaget Afgørelse om ændring af tillæg fra kommunen, hvor tillægget til BPA-relaterede udgifter er nedsat til kr. 500,00 pr. md., henvises til at benytte en anbefaling fra Dansk Handicap Forbund ved indsendelse af partshøring/anke.  Anbefalingen findes på DHF’s hjemmeside – danskhandicapforbund.dk -> Nyheder: Bunkeafgørelser til borgere med hjælpeordning i Aarhus -> læs mere

Anderledes 1. maj med LOBPA

LOBPA inviterer medlemmer til

”Omvendt 1. maj med Torsten Gejl (Å)”

På fredag d. 1. maj kl. 14.00 på Zoom


LOBPA har inviteret Torsten Gejl fra Alternativet til en god snak på fredag. De kalder det ”omvendt 1. maj”, da Torsten gerne vil blive klogere på BPA-brugeres hverdag. Det betyder, at LOBPAs medlemmer kan fortælle ham om deres hverdag og bidrage med vigtig og relevant viden til de politiske beslutningstagere på Christiansborg.

Emnerne kan være store som små. De kan handle om alt, så længe der er en relation til det at leve med BPA.

Praktisk:
Medlemskonsulent Jesper Mathiesen er klar i møderummet fra ca. 13.45.

Log på:https://us02web.zoom.us/j/88340955267?pwd=NHJpSXZDVnJpbWVEZ0JRUW5zV1cvdz09 

Meeting ID: 883 4095 5267
Password: 149539

Man kan bruge sin PC, en iPad, sin iPhone eller hvad man normalt går på nettet med. Et kamera vil være at foretrække, men det vigtigste er lyd. Zoom findes også som en app. I appen kan tastes LOBPAs mødeID ind.

Der er plads til 100 deltagere. Det bliver “først-til-mølle”.

Så mød op med kaffen og godt humør. Så prøver vi at skabe de gode rammer for netværk og sparring i disse coronatider.

NB: LOBPA transmitterer (streamer) eventet til Facebook.