LOBPA: Informationsmøde: Endelig korrekt løn til handicaphjælpere i Aarhus

Informationsmøde: Endelig korrekt løn til handicaphjælpere i Aarhus

Kom til åbent informationsmøde om, hvad det betyder for dig som BPA-borger, at Aarhus Kommunes lønudmålingsmodel endelig er blevet underkendt i Statsforvaltning. I årevis har kommunen udmålt lønelementerne i BPA-ordninger forkert, og den praksis skal nu ændres.

Afgørelsen kommer efter LOBPAs årelange sag mod Aarhus Kommune, og på mødet får du indsigt i Statsforvaltningens afgørelse, og hvad den betyder for dig med BPA. LOBPA har længe haft medlemmer i Aarhus, og glæder sig over endelig at kunne tilbyde borgere i Aarhus Kommune at overdrage arbejdsgiveransvaret. Det fortæller vi også lidt om.

LOBPA er en borgerstyret, demokratisk og not for profit interesse- og medlemsorganisation; etableret af danske handicaporganisationer og styret af personer med BPA. Vi arbejder for at sikre BPA-ordningens kvalitet og fortsættelse, og dertil tilbyder LOBPA at varetage BPA-borgeres arbejdsgiveransvar. Samtidig beholder BPA-borgeren alle fordelene ved selv at lede og fordele deres hjælperes arbejde.

Mødet finder sted:
Tirsdag d. 27. september kl. 16.30 – 18.30 på Centralværkstedet, Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C

LOBPA byder efter mødet på en sandwich og øl/vand.

Har du spørgsmål, så kontakt medlemskonsulent Jesper Mathiesen på tlf. 30 43 04 80 eller jm@lobpa.dk

 

Vi ses!

Debatmøde aflyst!

Skærmbillede 2016-08-15 18.45.58Debatmødet 6. september 2016 med Århus borgmester Jacob Bundsgaard og FOAs forbundsformand Dennis Kristensen er desværre aflyst. Der er opstået problemer i forhold til mødedatoen, og det har ikke været muligt at finde en ny dato.

Jacob Bundsgaard og Dennis Kristensen skulle have lagt op til en debat om Aarhus Kommunes økonomiske udfordringer og uligheden.

Åben høring om BPA-ordningen

billede
Åben høring om BPA-ordningen

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg inviterer til åben høring om BPA-ordningen tirsdag den 26. april 2016 kl. 9.00-11.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med høringen er at drøfte den Borgerstyrede Personlige Assistance (BPA) og herunder at få belyst, hvordan ordningen fungerer i dag i sin nuværende form, og hvordan den fremadrettet kan udvikles.

Der vil være oplæg fra:

  • Kommunernes Landsforening
  • Dansk Erhverv
  • FOA
  • Muskelsvindfonden

Programmet for høringen er under udarbejdelse og opdateres på siden her.

Tilmelding 

Tilmelding til høringen er nødvendig og skal ske senest mandag den 25. april kl. 11.00. Ønsker du at tilmelde dig, skal du sende en e-mail med angivelse af navn(e) og organisation til tilmelding@ft.dk

Vigtigt: Angiv navnet på høringen i emnefeltet. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet, og tilmeldingen er derfor ikke gyldig, før du har modtaget en bekræftelse pr. mail.

Høringen vil blive streamet live på www.ft.dk og vises desuden på Folketingets tv-kanal.

Forenkling af reglerne for personlig hjælp på børnehandicap-området.

billedeFolketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag inden udgangen af 2016 om ændring af reglerne i lov om so- cial service og andre love med henblik på at sikre, at hjælp til forældre, der har et barn med handicap, bevilges efter én samlet vurdering.

Lovforslaget skal sikre, at hjælpen er sammenhængende, overskuelig, fleksibel og koordineret og dækker familiens og barnets samlede behov, og at det er uden betydning for forældrene, at hjælpen har hjemmel i flere love og bestemmelser.

Læs mere her eller hos Muskelsvindsfonden.

Gentænk Voksen Handicap

aakstorRådmand Thomas Medom inviterer til Dialogmøde den 7. marts 2016 kl. 16.30-20.00 i Centralværkstedet, Værkmestergade, 8000 Aarhus C.

Rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse Thomas Medom vil i samarbejde med alle relevante aktører kigge hele handicapområdet for voksne efter i sømmene.

Det er ikke nogen hemmelighed, at området er udfor- dret på en række områder. Udfordringer er ikke kun et Aarhus-problem. Derfor er der også i en række natio- nale sammenhænge sat gang i drøftelser om, hvad der kan gøres anderledes. Det Centrale Handicapråd har sat fokus på kommunernes holdning til borgere med handicap, Social– og Indenrigsministeriet arbejder med styrkelse af handicapområdet, og voksne med handicap er et tema ved forskellige landsdækkende møder for kommunerne gennem 2016.

Læs mere.

Fremtidsværksted / Workshop AFLYST

Fremtidsværksted / Workshop er desværre AFLYST på torsdag d. 26.11.2015. Der vil komme en udmelding senere.

 

Nyt projekt – BPA fællesskaber

Projektet har til formål at etablere levefællesskaber mellem borgere, der er visiteret til en BPA-ordning.Desuden skal borgerne være visiteret til en plejebolig eller være Aarhus borger.
http://solbakkensnet.dk/bpa/ skal fungere som arbejdsgiver for borgernes BPA, dette for at gøre samarbejdet nemmere.
Borgerne får således mulighed for at bo tæt på hinanden med henblik på at skabe et fællesskab med fokus på det sociale sammenhold. I fællesskabet er der mulighed for at dele ressourcerne, så borgerne eksempelvis kan deles om hjælpere og vikarer, når dette ønskes. Eksempelvis kan tre borgere, der har behov for en nattevagt, deles om en hjælper til at varetage dette frem for tre hjælpere i dag og dermed frigøre nogle ressourcer til andre ting. Det kan være med til at skabe en øget fleksibilitet i BPA-ordningen, hvor mulighederne for planlægning bliver flere. Der er desuden mulighed for at benytte sig af fællesfaciliteter såsom handicapbil/bus, medarbejderfaciliteter og fællesområder.
Fællesskabet kan således give dem, som ønsker det, muligheden for at leve et socialt liv med de andre borgere, mens der sa
mtidigt er mulighed for at trække sig tilbage til sin egen bolig, når dette er ønsket.
Projektet er baseret på frivillighed fra borgerens side og kan være livslangt, hvis det ønskes. Det er således borgerne selv, der bestemmer at de vil flytte ind, hvorfor der ikke er nogen visitation ud over til selve BPA-ordningen.

Læs brochure.

 

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Solbakken.

aakstor12193573_1515042628815598_2658740157972088169_n