Generalforsamling 21. november 2020 er aflyst

Indkaldelse til Brugerklubbens årlige generalforsamling blev afleveret til postvæsenet onsdag d. 21. oktober, da inkaldelse iflg. vedtægterne skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen.

Fredag d. 23. oktober nedsatte statsministeren antallet af deltagere til arrangementer til 10 personer i 4 uger gældende fra mandag d. 26. oktober til mandag d. 23 november.

Generalforsamlingen er hermed AFLYST

Sammen med indkaldelsen var der også opfordring til at betale kontingent på kr. 200 for medlemsskab for 2020.

Betal på MobilPay nr. 40759 eller overfør til 1551 5776597. Husk at oplyse navn og adresse.

Ændring i BPA tillæg

Alle, der har modtaget Afgørelse om ændring af tillæg fra kommunen, hvor tillægget til BPA-relaterede udgifter er nedsat til kr. 500,00 pr. md., henvises til at benytte en anbefaling fra Dansk Handicap Forbund ved indsendelse af partshøring/anke.  Anbefalingen findes på DHF’s hjemmeside – danskhandicapforbund.dk -> Nyheder: Bunkeafgørelser til borgere med hjælpeordning i Aarhus -> læs mere

Anderledes 1. maj med LOBPA

LOBPA inviterer medlemmer til

”Omvendt 1. maj med Torsten Gejl (Å)”

På fredag d. 1. maj kl. 14.00 på Zoom


LOBPA har inviteret Torsten Gejl fra Alternativet til en god snak på fredag. De kalder det ”omvendt 1. maj”, da Torsten gerne vil blive klogere på BPA-brugeres hverdag. Det betyder, at LOBPAs medlemmer kan fortælle ham om deres hverdag og bidrage med vigtig og relevant viden til de politiske beslutningstagere på Christiansborg.

Emnerne kan være store som små. De kan handle om alt, så længe der er en relation til det at leve med BPA.

Praktisk:
Medlemskonsulent Jesper Mathiesen er klar i møderummet fra ca. 13.45.

Log på:https://us02web.zoom.us/j/88340955267?pwd=NHJpSXZDVnJpbWVEZ0JRUW5zV1cvdz09 

Meeting ID: 883 4095 5267
Password: 149539

Man kan bruge sin PC, en iPad, sin iPhone eller hvad man normalt går på nettet med. Et kamera vil være at foretrække, men det vigtigste er lyd. Zoom findes også som en app. I appen kan tastes LOBPAs mødeID ind.

Der er plads til 100 deltagere. Det bliver “først-til-mølle”.

Så mød op med kaffen og godt humør. Så prøver vi at skabe de gode rammer for netværk og sparring i disse coronatider.

NB: LOBPA transmitterer (streamer) eventet til Facebook.