Author: Jesper Mathiesen

Netværksmøde om rekruttering og ny Jobtavle

Har du BPA og bor i Østjylland?

… så er LOBPAs og Brugerklubbens netværk i Aarhus måske noget for dig.

 

Tirsdag d. 26. marts fra 15 – 18

Handi-K@
Engtoften 7A
8260 Viby

LOBPA får snart en ny Jobtavle. Jobtavlen er din unikke mulighed for at søge din næste handicaphjælper til dit team. Du kan slå job op på vores målrettede jobside eller søge blandt de mange CV-kandidater i vores store database.

Det er temaet for dette netværksmøde, hvor vi gerne vil give dig en introduktion til vores nye system samt høre dine forslag til at gøre systemet endnu bedre. Du vil også have mulighed for at lege med systemet selv. Tag gerne din computer med.

Vi byder på kaffe, kage og godt samvær.

Læs mere og tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 22. marts 2018 kl. 12.00 her eller via mail til jm@lobpa.dk. Du kan også kontakte netværkskoordinator John Busk Sørensen på tlf. 4018 1456, hvis du har spørgsmål til arrangementet.

Høringssvar fra Brugerklubben i Århus

Brugerklubben har på bestyrelsesmødet d. 04.09.2018 drøftet spareforslag MSB 32 og finder de omfattende nedskæringer på den service, der sætter os i stand til selv at være arbejdsgivere stærkt forurolignende og nedslående. Hvordan har kommunen tænkt sig fremover at tilvejebringe den nødvendige rådgivning og vejledning om opgaver og ansvar, der er forbundet med at være arbejdsgiver og de forhold, der gælder om arbejdsgiveransvar i forhold til arbejdsmiljølovgivning?

 

BPA-Aarhus

“Vores” kontor, der i sin tid blev oprettet af brugere og hjælpere med tilskud fra kommunens forsøgsmidler, er det centrale punkt i den rådgivning og vejledning, der stilles til rådighed for brugerne. Herunder oplysning om alle mulige ting i tilværelsen vi støder på i dagligdagen som personer med handikap, uden at det nødvendigvis er BPA relateret.

At henvendelse kan ske anonymt, betragter vi som et stærkt kort, da medlemmerne giver udtryk for, at man her kan diskutere problemstillinger med andre personer med handikap, som man ikke nødvendigvis har lyst til at dele med sagsbehandlerne.

En anden vigtig funktion er job- og vikarformidlingen. Selv om digitaliseringen allerede er inddraget, er der stadigvæk brug for den direkte vikarformidling. Skæres der ned her, vil der sandsynligvis være behov for yderligere brug af vikarbureauer.

Desuden er kontoret indvolveret i àjourføringen af Håndbogen og hvem skal erstatte den indsats?

Kontoret er bemandet med 3 deltidsstillinger – 2 flex- og 1 skånejob – og vi anser ikke den resterende digitaliseringsmulighed som værende tilstrækkeligt grundlag for en personalereduktion af det skitserede omfang uden, at det voldsomt vil gå ud over serviceniveauet.

 

BPA-Arbejdsmiljø

Gennem de ca. 25 år BPA-arbejdsmiljø har eksisteret, er der opbygget en omfattende viden på netop vort specielle område. Endvidere er der oprettet en hjemmeside, hvor brugerne og hjælperne kan søge svar på eventuelle spørgsmål.

Vi vil især fremhæve vort APV-materiale, som er markedets enkleste og lettest forståelige. Det har krævet års arbejde at nå frem til dette resultat.

Vores største bekymring er: Hvem skal holde hjemmesiden opdateret? Hvordan udvikles nyt materiale i fremtiden til gavn for brugere og hjælpere?

Vi har hele tiden det dilemma, at kun en del af arbejdsmiljølovområdet er gældene, da vore hjælperes ansættelse ikke er omfattet af en overenskomst.

Spørger man f.eks. i MSO, forstår de ikke vore hjælperes ansættelsesvilkår i forhold til arbejdsmiljøloven.

Det er kun i BPA-arbejdsmiljø, at denne viden er tilgængelig og herfra der kan hentes rådgivning og vejledning.

 

BPA-forflytningskonsulent

BPA-arbejdsmiljøs eneste kontakt til Voksenhandikap og ad den vej er BPA-arbejdsmiljøs specifikke ønsker til sagsbehandlerne om spørgsmål i.f.m. opfølgning af BPA-ordningen blevet kanaliseret.

Herudover har forflytningskonsulenten lavet en lang række forflytningsbeskrivelser i brugerens eget hjem til brug for vikarer og nye hjælpere. Konsulenten følger også hjælpemiddelmarkedet og finder her f.eks. et hjælpemiddel, der netop kan gøre den enkelte bruger mere selvhjulpen.

Hjælpemidler fra MSO leveres ved døren uden instruktion. Også her er forflytningskonsulenten i aktivitet. 

Ligeledes vil der ved de fremadskridende sygdomme være behov for justeringer i en allerede udarbejdet forflytningsopgave.

 

Honorar til Brugerens redaktør

Brugerklubben fik for mange år siden tilknyttet et halvtids skånejob som informationsmedarbejder og redaktør af bladet “Brugeren”. Da den nuværende redaktør faldt for aldersgrænsen(65 år) blev bruttolønnen konverteret til et honorar.

“Brugeren” sendes til alle personer med en BPA-ordning bosiddende i Aarhus Kommune og er gennem årene brugt som informationskanal for Kommunen v/Voksenhandikap, BPA-arbejdsmiljø, BPA-forflytningskonsulent og BPA-Aarhus.

Det skal understreges, at det har været en gratis informationskanal, der har ramt alle BPA-brugere og sandsynligvis et stort udsnit af hjælperne.

Udgifterne til trykning og forsendelse beløber sig til ca. kr. 35.000 årligt, som dækkes af annonceindtægter, men bortfald af honorar til redaktøren vil give bladet dødsstødet.

 

Afskaffelse af løntrin 13

Brugerklubbens bestyrelse finder afskaffelsen uanstændig. Kommunen straffer de relativt få hjælpere, der i årevis trofast og samvittighedsfuldt har udført arbejdet som handicaphjælper.

 

Ekstra medarbejder

Den ekstra medarbejder, der skal være med til at skærpe visitation og opfølgning, må opfattes som en krigserklæring.

Ved sidste stormøde oplevede vi en positiv og imødekommende holdning fra Kommunens side, der tegnede godt for samarbejdet fremover. Dette nye tiltag kan kun tolkes som en mistænkeliggørense af BPA-brugerne og lægger op til konfrontation og utryghed blandt brugerne.

Efter flere år uden opfølgning blev niveauet strammet kraftigt i 2012 og justeret de senere år iflg. afgørelser i Ankestyrelsen. Vi forventer, at mange af vore medlemmer, der stadigvæk selv er arbejdsgivere, nu vælger at krybe i ly hos firmaerne, når al rådgivning og vejledning er skåret ned til ukendelighed.

I et høringssvar fra Brugerklubben december 2012 gav vi udtryk for, at områdets overgang fra ikke-styrbart til styrbart på længere sigt vil ødelægge BPA-ordningen p.g.a. fremtidige krav om beskæringer af budgettet.

I denne omgang nøjes Kommunen med at fjerne det meste rådgivning og vejledning og opruste på visitation og opfølgning. Hvad bliver det næste?

 

Hilsen

Brugerklubbens bestyrelse

Netværk Østjylland afholder et møde tirsdag den 22. maj 2018

Netværk i Østjylland afholder et netværks-møde tirsdag den 22. maj 2018 kl. 16 – 18 på Handi-K@, Engtoften 7A, 8260 Viby J

Det er en glæde for Netværk Østjylland at invitere til en hyggelig eftermiddag, som vil handle om ”BPA og love og regler”. Det vil foregå på Handi-K@ tirsdag den 22. maj.

Der vil være te, kaffe, sodavand og kage (“træstammer”).

Tilmelding til LOBPA på www.lobpa.dk eller til tovholder John Busk Sørensen på jbs@handi-travel-info.dk senest 15. maj.

 

I samarbejde med

Pressemeddelelse – I år er det Frivillig år

I 2018 er Aarhus europæisk frivillighovedstad, hvor er der fokus på alle dem som arbejder frivilligt, og torsdag d. 24.maj holder vi Frivilligmesse på Godsbanen i Aarhus fra kl. 13.00 – 18.00.

Handi Travel Info er en frivillig organisation, som arbejder med rejser til mennesker med et handicap, både i Danmark og i udlandet. Vi arbejder sammen med Handi Adgang, som har fokus på adgangsforhold i Aarhus og omegn. Vi bor på Handi-Ka, som er et dagtilbud for mennesker med et handicap, hvor vi har mange aktiviteter.

Torsdag d. 24. maj er Handi Travel Info og Handi Adgang gået sammen om en stand på Godsbanen, hvor vi bl.a. vil informere om adgangsforhold, når man går i byen eller i biografen som et menneske med et handicap. I den forbindelse snakker vi også om ferier eller forlængede weekender.

Ud over vores stand, laver vi også en workshop, hvor man kan prøve at være handicappet. Det kan foregå ved at man låner en elektrisk eller en manuel kørestol og tager turen på vores forhindringsbane, hvor man bl.a. skal forcere nogle trin. 

Handi Travel Info og Handi Adgang forventer at få en hyggelig dag, samt at få udbygget vores netværk. Desuden vil vi arbejde på at formidle vores budskab til mange mennesker, og også få sat fokus på hvad det vil sige at sidde i kørestol.

I kan træffe mig på 40181456 eller 21755628

Mvh. John Busk Sørensen, leder af Handi Travel Info

Har du BPA og bor i Østjylland?

Har du BPA og bor i Østjylland?

… så er LOBPAs og Brugerklubbens nye netværk i Aarhus måske noget for dig.

 

Torsdag d. 7. december fra 13.30 – 16.00

Marselisborgcentret, Bygn. 3
P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C

LOBPA og Brugerklubben i Århus inviterer til opstartsmøde omkring start af netværksgruppen i Østjylland.

Netværket er din mulighed for at møde andre med BPA og tale om de udfordringer, der kan være i dagligdagen med BPA. Her får du sparring og hyggeligt samvær med andre arbejdsledere & arbejdsgivere.

Læs mere og tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 30. november kl. 12.00 på www.lobpa.dk eller jm@lobpa.dk

Stormøde – Torsdag d. 2. november 2017

Fælles stormøde om BPA ordningen

Mødet holdes i samarbejde mellem Brugerklubben i Aarhus og Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap

Torsdag den 2. november kl. 15-18

Festsalen i Lokalcenter Abildgården
Skovvangsvej 99
8200 Aarhus N

 1. Velkomst ved Lars P. Jacobsen og Tina Fendinge med præsentation af dagsorden kort intro med historien
 2. Det nye serviceniveau – afdelingsleder Michael Pank
 3. Status på efterbetaling fra august 2016 – kontorchef Jens E. Guld
 4. BPO portalen hjemtaget til kommunen – kontorchef Jens E. Guld
 5. Pause – med boder
 6. Ny lovgivning fra 2018 – ved Tina Fendinge
 7. BPA Forsikring – ved Lars Erik Bonnesen
 8. Boder fortsat
 9. Afslutning

I pauserne er der mulighed for at besøge boderne. Her kan du få svar på spørgsmål og bidrage med dine kommentarer og forslag. Hvis du afleverer skriftlige spørgsmål vil du senere får et direkte skriftligt svar. Der vil være 5 Boder:

 

 1. BPA Arbejdsmiljø Aarhus
 2. Serviceniveau og takster – BPA Kursus
 3. Portalen – Pensionsordning – Lønseddel
 4. Vejledning – BPA Aarhus, kontoret i Sonnesgade
 5. BPA Forsikring

 

Der vil i næste nummer af bladet Brugeren komme en artikel med opsamling af generelle spørgsmål og svar fra mødet. Desuden vil BPA Håndbogen blive opdateret.

Tina Fendinge er ordstyrer – Brugerklubben byder på kage, kaffe, the og vand

Med venlig hilsen
Brugerklubben i Aarhus og Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap

 

LOBPA inviterer Brugerklubben i Århus på Moesgaard Museum

 

På Moesgaard Museum bliver fortiden bragt til live i Aarhus. Museet, der er en attraktion i international klasse, byder på opdagelser om fortidens menneske gennem old- og vikingetiden, ad Evolutionstrappen og gennem flere afvekslende udstillinger. Museet har to stjerner i Michelins turistattraktionsguide.
 
 

Tirsdag d. 10. oktober kl. 12.00 – 16.00. 

Unik rundvisning med guide
LOBPA har arrangeret en unik omvisning, hvor en guide fra museet både gør os klogere på den banebrydende arkitektur og på udstillingerne med spændende historier om bronzealderens mennesker, jernalderens sumpe og de dødes liv. 

Inden rundturen byder LOBPA på frokostbuffet i museets cafe.

Læs mere på www.lobpa.dk.

Brugeklubbens medlemmer deltager til samme pris som medlemmer af LOBPA.

Vedr. fejludbetaling af tillæg i maj og juni 2017

Vi informerer hermed om at der er konstateret en fejl i udbetalingen af tillæg på vagter i maj og juni måneden.

For maj måned er der bl.a. tale om en fejl den 1. maj. Hvor weekendtillægget ikke er blevet udbetalt i de korrekte tidsrum.

For juni måned er der fejl i udbetalingen af forskudt tidstillægget i tidsrummet 17-00, tirsdag den 6. juni.

Korrektioner af manglende tillæg udbetales kun ved henvendelse pr. mail til 1918@kmd.dk. Ved henvendelse skal der oplyses handicaphjælperens cpr-nummer og medarbejdernummer, samt måneden hvor der er sket fejludbetaling og hvor mange tillæg som der menes at mangle.
Herefter vil KMD BPO undersøge evt. fejl og foretage udbetaling af manglende tillæg.

Obs. arbejdsrapporterne bedes gennemgået for fejl inden de sendes til BPO.

Med venlig hilsen

Martina Mikkelsen
KMD BPO
– Som varetager lønadministration på vegne af Aarhus Kommunes institutioner og til-knyttede selvejende institutioner