Author: Jesper Mathiesen

Åben høring om BPA-ordningen

billede
Åben høring om BPA-ordningen

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg inviterer til åben høring om BPA-ordningen tirsdag den 26. april 2016 kl. 9.00-11.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med høringen er at drøfte den Borgerstyrede Personlige Assistance (BPA) og herunder at få belyst, hvordan ordningen fungerer i dag i sin nuværende form, og hvordan den fremadrettet kan udvikles.

Der vil være oplæg fra:

  • Kommunernes Landsforening
  • Dansk Erhverv
  • FOA
  • Muskelsvindfonden

Programmet for høringen er under udarbejdelse og opdateres på siden her.

Tilmelding 

Tilmelding til høringen er nødvendig og skal ske senest mandag den 25. april kl. 11.00. Ønsker du at tilmelde dig, skal du sende en e-mail med angivelse af navn(e) og organisation til tilmelding@ft.dk

Vigtigt: Angiv navnet på høringen i emnefeltet. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet, og tilmeldingen er derfor ikke gyldig, før du har modtaget en bekræftelse pr. mail.

Høringen vil blive streamet live på www.ft.dk og vises desuden på Folketingets tv-kanal.

Forenkling af reglerne for personlig hjælp på børnehandicap-området.

billedeFolketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag inden udgangen af 2016 om ændring af reglerne i lov om so- cial service og andre love med henblik på at sikre, at hjælp til forældre, der har et barn med handicap, bevilges efter én samlet vurdering.

Lovforslaget skal sikre, at hjælpen er sammenhængende, overskuelig, fleksibel og koordineret og dækker familiens og barnets samlede behov, og at det er uden betydning for forældrene, at hjælpen har hjemmel i flere love og bestemmelser.

Læs mere her eller hos Muskelsvindsfonden.

Gentænk Voksen Handicap

aakstorRådmand Thomas Medom inviterer til Dialogmøde den 7. marts 2016 kl. 16.30-20.00 i Centralværkstedet, Værkmestergade, 8000 Aarhus C.

Rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse Thomas Medom vil i samarbejde med alle relevante aktører kigge hele handicapområdet for voksne efter i sømmene.

Det er ikke nogen hemmelighed, at området er udfor- dret på en række områder. Udfordringer er ikke kun et Aarhus-problem. Derfor er der også i en række natio- nale sammenhænge sat gang i drøftelser om, hvad der kan gøres anderledes. Det Centrale Handicapråd har sat fokus på kommunernes holdning til borgere med handicap, Social– og Indenrigsministeriet arbejder med styrkelse af handicapområdet, og voksne med handicap er et tema ved forskellige landsdækkende møder for kommunerne gennem 2016.

Læs mere.

Fremtidsværksted / Workshop AFLYST

Fremtidsværksted / Workshop er desværre AFLYST på torsdag d. 26.11.2015. Der vil komme en udmelding senere.

 

Nyt projekt – BPA fællesskaber

Projektet har til formål at etablere levefællesskaber mellem borgere, der er visiteret til en BPA-ordning.Desuden skal borgerne være visiteret til en plejebolig eller være Aarhus borger.
http://solbakkensnet.dk/bpa/ skal fungere som arbejdsgiver for borgernes BPA, dette for at gøre samarbejdet nemmere.
Borgerne får således mulighed for at bo tæt på hinanden med henblik på at skabe et fællesskab med fokus på det sociale sammenhold. I fællesskabet er der mulighed for at dele ressourcerne, så borgerne eksempelvis kan deles om hjælpere og vikarer, når dette ønskes. Eksempelvis kan tre borgere, der har behov for en nattevagt, deles om en hjælper til at varetage dette frem for tre hjælpere i dag og dermed frigøre nogle ressourcer til andre ting. Det kan være med til at skabe en øget fleksibilitet i BPA-ordningen, hvor mulighederne for planlægning bliver flere. Der er desuden mulighed for at benytte sig af fællesfaciliteter såsom handicapbil/bus, medarbejderfaciliteter og fællesområder.
Fællesskabet kan således give dem, som ønsker det, muligheden for at leve et socialt liv med de andre borgere, mens der sa
mtidigt er mulighed for at trække sig tilbage til sin egen bolig, når dette er ønsket.
Projektet er baseret på frivillighed fra borgerens side og kan være livslangt, hvis det ønskes. Det er således borgerne selv, der bestemmer at de vil flytte ind, hvorfor der ikke er nogen visitation ud over til selve BPA-ordningen.

Læs brochure.

 

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Solbakken.

aakstor12193573_1515042628815598_2658740157972088169_n

Fyraftensmøde om BPA pension og BPA-andel

lilleBrugerklubben inviterer til medlemsmøde på Handi-K@, Engtoften 7, 8260 Viby J

onsdag d. 21. oktober kl. 17.00 med afsluttende pizzaspisning

 

Lars Erik Bonnesen fra BPA-pension og senere kommer Peter Øllegaard og fortæller om sit nye projekt BPA-andel. I kan læse mere om disse arrangementer i vores medlemsblad.

DSB forbedrer service til ældre og handicappede

DSB_POS_RGB

I dag skal kunder, der ønsker assistance til at komme med toget, kontakte DSB 48 timer i forvejen.

Fra den 1. august 2015 nedsætter DSB varslingstiden til 24 timer, hvilket Arriva også har tilsluttet sig. Et år senere – fra den 1. august 2016 – planlægger DSB at sænke varslingen til 12 timer.

Desuden udvider DSB åbningstiden på telefoniske bestillinger til kl. 7-18, og det bliver som noget nyt muligt at modtage assistance i alle døgnets timer, der kører tog.

I dag er det kun muligt at ringe kl. 8-15 og at modtage assistance kl. 6-24.

Glæde hos Dansk Handicap Forbund
I Dansk Handicap Forbund vækker beslutningen begejstring.

”Det er rigtig dejligt. Det er noget, vi har kæmpet for i årevis, og som vores tillidsvalgte virkelig har knoklet for. Dansk Handicap Forbunds mål er, at vores medlemmer har samme muligheder som alle andre, og jeg glæder mig til den dag, hvor der slet ingen restriktioner er, men der er ingen tvivl om, det her, betyder utrolig meget for de, der er afhængige af det. Jeg betragter det som et stort skridt på vejen,” siger landsformand Susanne Olsen.

Hos DSB er man glad for at kunne tilbyde den nye mere fleksibel service.

”Det skal være nemt at rejse med tog for alle kunder. Det arbejder vi løbende på. Jeg betragter vores nye mere fleksible service som et væsentligt tiltag, og jeg håber, at det kan være med til at øge mobiliteten for vores kunder,” siger DSB’s økonomidirektør Thomas Thellersen Børner.

Fakta om DSB’s Handicapservice
Fri adgang mellem tog og perron er væsentlig for kunder med nedsat mobilitet. Det er samtidig en målsætning, som DSB og Banedanmark prioriterer højt ved indsættelsen af nye tog samt ombygning eller etablering af stationer.

DSB’s Handicapservice er en service, der er inkluderet i prisen på togbilletten.

DSB har cirka 20.000 handicapassistancer årligt.

Forbedringerne er aftalt i trafikkontakten mellem staten og DSB, der fornyedes i foråret 2015.

DSB yder assistancen til gangbesværede og handicappede i samarbejde med lokale taxavognmænd og Falck.

Læs mere på www.dsb.dk/handicap, der er under opdatering.

Pressemeddelelse fra www.dsb.dk af 14.07.2015.