Forfatterarkiv: Jesper Mathiesen

Om Jesper Mathiesen

Formand

Brev til Socialministeren, Folketingets Socialudvalg og Pernille Rosenkrantz-Theil (A)

Skærmbillede 2014-04-14 kl. 18.07.12

Bestyrelsen har, sammen med Klubben for brugere og hjælpere i Nordjylland og Bruger & Hjælper Gruppen i Midt- og Sydjylland, sendt et brev til Socialministeren, Folketingets Socialudvalg og Pernille Rosenkrantz-Theil (A) – sidstnævnte fordi hun ved fremsættelsen af L147 udtrykte, at handicaphjælpere fortjener løn som den sammenlignelige faggruppe. I brevet omtales også hviletidsudfordringen.

Læs her

Reception i Aarhus Kommune

BK-storJohanne Korgaard er gået på pension. Johanne har gennem rigtig mange år været indbegrebet af BPA i Aarhus Kommune. Hun har som fuldmægtig kunne besvare et hav af spørgsmål om BPA, både til brugere og for hjælperne. Dette både omkring ansættelse, bevilling, mv.

Brugerklubben vil gerne takke Johanne for det gode samarbejde og ønsker hende alt det bedste i fremtiden. Johanne har fået overrakt en gavekurv med vin, chokolader, mv. til en reception på Grøndalsvej i Aarhus Kommune, fredag d. 7. marts 2014.

Brugerklubben anbefaler, at brugerne fremadrettet kontakter Myndighedsafdelingen, Voksen Handicap, på tlf. 87 13 35 00 og bliver stillet om til den relevante medarbejder. Ligeledes kan brugerne med fordel kontakte CfH i Sonnesgade.

Høringssvar fra Brugerklubben, Bruger & Hjælper Gruppen og Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, herunder indførelse af takstsystem og godkendelsesordning).

Undertegnede – Brugerklubben (Aarhus), Bruger & Hjælper Gruppen (Midt- og Sydjylland) og Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland – er ikke på høringslisten. Vi tillader os alligevel, som repræsentanter for en betydelig del af brugerne af Borgerstyret Personlig Assistance, samt hjælpere, at fremsende nedstående høringssvar. Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at klubberne ikke er optaget i Danske Handicapor- ganisationer (DH), eller i øvrigt er repræsenteret af andre organisationer.

Helt overordnet bifalder vi en justering af BPA-lovgivningen. Vi er dog også bekymrede, idet visse elementer i forslaget kan føre til yderligere bureaukrati, og ikke mindst vanskeliggøre brugere og hjælperes vilkår, samt forringe brugernes retssikkerhed.

Læs resten her

Bestyrelsen har konstitueret sig

image_mini

Brugerklubbens bestyrelse har på et møde mandag d. 13. januar konstitueret sig således.

Jesper Mathiesen fortsætter som formand. Han afløses af næstformand Lars Thue Hansen. Martin Albrechtsen fortsætter som kasserer.
Bestyrelsen har ikke fundet anledning til at konstitueret sig yderligere – fordele yderligere poster.

Lovforslag om ændring af BPA er sendt i høring

Skærmbillede 2013-12-20 kl. 15.53.31Brugerklubben blev fredag bekendt med, at lovforslaget om ændring af BPA er sendt i høring af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Lovforslaget rummer en række forslag til justering af reglerne om kontant tilskud
til ansættelse af hjælpere, jf. servicelovens § 95, og borgerstyret personlig assistance, jf. § 96. Bl.a. foreslås det, at der indføres et takstsystem for udmåling af tilskud og en godkendelsesordning, hvorefter socialtilsynet får til opgave at godkende foreninger og private virksomheder, som ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance.

Brugerklubben vil i de kommende dage nærlæse forslaget og sammen med vor kollega-klubber i hhv. Vejle og Aalborg vil vi forfatte et høringssvar fra klubberne. Vores høringssvar vil kunne læses her på siden. Brugerklubberne mødes i Aarhus søndag d. 12. januar 2014.

Du kan læse mere her.

Brugerklubben informerer!

Brugerklubben ønsker at meddele, at John Busk indtræder som suppleant i bestyrelsen.

Brugerklubben meddeler, at John Busk overtager Lars Thue Hansens suppleantrolle i bestyrelsen. Dette sker idet Marie-Louise har valgt at udtræde af bestyrelsen før tid. Dette var bestyrelsen ikke opmærksom på ved den netop afholdte generalforsamling, hvorfor vi nu efterfølgende har truffet beslutning om, at lade John Busk indtræde  som suppleant, idet han stillede op til generalforsamlingen og modtog stemmer.

Vi håber, at vore medlemmer vil acceptere denne beslutning. Skulle der være nogen som mener, at denne ændring skal drøftes på en ekstraordinær generalforsamling, så bedes der tages kontakt til formand Jesper Mathiesen.

Bestyrelsen består derfor d.d. af

 • Jesper Mathiesen (formand)
 • Martin Albrechtsen (kasserer)
 • Finn Mørup Jensen
 • John Frederiksen
 • Lars Thue Hansen

Suppleanter

 • Heidi Neergaard
 • John Busk

Kasper Lysholt, Lars  Jacobsen og Marie-Louise Hahn udtræder af bestyrelsen.

Nyvalg til bestyrelsen

IMG_0007Onsdag d. 27. november afholdte vi den årlige generalforsamling i Brugerklubben, i festsalen på Lokalcenter Abildgården.

Vi startede med en lækker buffet fra Kokken og Jomfruen og de fremmødte forsynede sig med godt fyldte tallerkner af den gode mad. Medlemmerne tog godt imod muligheden for at spise sammen med andre brugere.

Klokken 19 satte vores dirigent Ivan Jakobsen generalforsamlingen igang og vi havde et par gode timer med mange gode debatter.

Læs beretningen her

Der blev valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde – forventeligt i januar 2014.

Bestyrelsen består derfor d.d. af

 • Jesper Mathiesen (formand)
 • Martin Albrechtsen (kasserer)
 • Finn Mørup Jensen
 • John Frederiksen
 • Lars Thue Hansen

Suppleanter

 • Heidi Neergaard
 • John Busk

Kasper Lysholt, Lars  Jacobsen og Marie-Louise Hahn udtræder af bestyrelsen.

 

Kurser for handicaphjælpere eller brugere 2014

Klik på kursuskalenderen herunder for at downloade den.

.

Sosuskolens side for handicaphjælpere og brugere her.

Download kursusfolderen (yderligere oplysninger og praktiske oplysninger om kurserne ) her.