Vejledning til Pensionsstyrelsens spørgeskema ved udlandsrejser med BPA

af Lars Jacobsen

Fra Pensionsstyrelsens afdeling International Social Sikring har vi via BPA- arbejdsgiver fået følgende overordnede regler.

Selv om en person bor i Danmark og arbejder for en dansk arbejdsgiver, kan de ikke automatisk bevare rettigheder til dansk social sikring, når de i forbindelse med arbejdet krydser grænsen til et andet land.

Hvis hjælperen ikke har dokumentation på, at han/hun er omfattet af reglerne om social sikring i det land, de kommer fra, er de omfattet af de regler om social sikring i det land, hvor de fysisk og faktisk arbejder i en periode. Det betyder, at både arbejdsgiver(bruger) og arbejdstager(hjælper) skal rette sig efter reglerne i det land, hvor arbejdet udføres og betale sociale bidrag m.v. til det pågældende land i den periode.

Reglerne gælder også, hvis det bare er en 1-dags tur til Tyskland.

I EU har vi nogle fælles koordineringsregler, der betyder, at hvis du og din hjælper indsender Spørgeskema til brug for afgørelse om social sikring, kan din hjælper bevare retten til dansk social sikring, når han/hun arbejder i udlandet for dig under f. eks. din ferie.

De danske regler om social sikring omfatter flg.:

  • Sygesikring Syge- og barselsdagpenge
  • Social pension
  • ATP
  • Revalidering m.v.
  • Arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomme
  • Arbejdsløshedsdagpenge
  • Familieydelser

Du kan finde skemaet på Pensionsstyrelsens hjemmeside eller ve at følge dette link.

Skemaets side 1
I det lyseblå felt øverst på siden står der, at der skal indsendes kopi af ansættelseskontrakt og/eller udstationeringskontrakt. De fleste af os har kun en medarbejdertilgang, så medsend en kopi af denne og skriv i punkt 9 Øvrige bemærkninger, side 5, at der ved BPA-ordningen i Århus Kommune normalt kun udfyldes en medarbejdertilgang ved ansættelse af hjælpere.Punkt 1 drejer om oplysninger om hjælperen og stillingsbetegnelsen skal bare være handicaphjælper. Husk ansættelsesdato under Erhvervsmæssig status.

I punkt 2, der skal indeholde oplysninger om Brugeren, startes med at sætte X ved A. Arbejdsgiver. I Århus Kommune har alle brugere, der fungerer som arbejdsgiver, det samme Cvr.nr. 1972 0241 Under branche skal du bare skrive handicaphjælper.

Spørgsmålet ved B. Er arbejdsgiveren et vikarbureau, sæt X ved nej.

Skemaets side 2
Oplysninger til punkt 3 skal du have fat i fra din hjælper, hvis han/hun arbejder 1 eller flere steder end lige netop hos dig. Ellers kan punktet springes over.

Punkt 4 og frem til punkt 8 har jeg valgt at springe over. Det handler kun om de tilfælde, hvor hjælperen kun arbejder i et land. Bare en smuttur til Tyskland er arbejde i flere lande, nemlig Danmark og Tyskland.

Skemaets side 3
Side 3 udelades, da det handler om arbejde i ét land.

Skemaets side 4
Nederst på siden finder vi punkt 8, hvor der skal X ved Ja, fordi Danmark også skal tælles med, når du tager på ferie i udlandet.

Skemaets side 5
Her skal du afkrydse de lande, som du kommer til. Husk at afkrydse Danmark. F. eks. skal jeg til Frankrig, det betyder, at jeg afkrydser Danmark, Tyskland, Frankrig og evt. Luxembourg, hvis jeg kører den vej hjem. Desuden vil jeg afkrydse Sverige, hvis jeg lige skulle tage en weekend-tur til Malmö for at besøge nogle venner.

En linie med andre landområder. Her vil det være klogt at ringe til Pensionsstyrelsen på 3395 5000, da der skal bruges andre skemaer, hvis du rejser udenfor EU.

C. Periode. Her kan du godt skrive din feries start- og slutdato på, men vær opmærksom på, hvis du alene skriver en ferieperiode på f. eks. 14 dage, vil du kun modtage en afgørelse, der dækker de oplyste dage. Hvis du under punkt 9 Øvrige bemærkninger skriver, at du også skal på weekend-tur til f. eks. Berlin, Sverige eller Holland og et par 1 dags ture til Tyskland, men endnu ikke ved, hvornår det skal være, vil du sandsynligvis modtage en afgørelser, der gælder i 12 måneder.

D og E skal opgøres i %. Hvis du er på ferie i 14 dage vil det svare til, at du skal skrive 96,15% i D og 3,85% i E; men hvis der skal være plads til en weekend og 1 tur til Tyskland, så skriv 95% i D og 5% i E. Husk det skal sammenlagt give 100 %.

Punkt 9 er til Øvrige bemærkninger. Jeg har i det ovenstående henvist til et par ting, der bør nævnes under punktet. Iflg. Pensionsstyrelsen vil det være en god ide at lave en bred beskrivelse af, hvad en BPA-ordning er og hvor meget, der rejses. Det giver Pensionsstyrelsen et mere nuanceret billede af det særlige ved BPA-ordningen og et bredere grundlag til at træffe en afgørelse.

Til slut under punkt 10 skal både bruger og hjælper skrive under.

Held og lykke med skemaet og det er ikke sikkert, at du har fået svar fra Pensionsstyrelsen på dit skema, da de p.t. har en 3 – 4 måneders svartid. Det skal afslutningsvis nævnes, at Pensionsstyrelsen har udtalt, at hvis man skulle få f. eks. en afbudsrejse og ikke kan nå at få udfyldt skemaet, kan det altid indsendes, når du kommer hjem igen.

Hent ovenstående tekst i pdf-format: Vejledning-rejse-spoergeskema