Vores blad

Brugeren er Brugerklubbens “ansigt” udadtil. Det udkommer fire gange årligt og hvert nummer har (som regel) et overordnet tema. Ud over temaet indeholder bladet en lederartikel, relevante adresser og telefonnumre, lønsatser for handicaphjælpere, nyt fra bestyrelsen og eventuelt nyt fra BPA Arbejdsmiljø Aarhus, kontoret i Sonnesgade.

Bladets ansvarshavende redaktør, Per Jacobsen, redigerer de enkelte numre og er ansvarlig for indhold, annoncer og indlæg i øvrigt. Bladet har et redaktionsudvalg, som mødes en eller to gange årligt.

Redaktøren opfordrer til at indsende relevante artikler.

Brugeren sendes ud til alle brugere i Aarhus.

Alle kan abonnere på bladet. Et abonnement koster 125,- kr. om året.

Beløbet kan indsættes på bladets konto i Danske Bank: 1551 – 16465402.

Der kan indrykkes reklamer i bladet.

Kontakt Brugerklubbens  informationsmedarbejder for nærmere oplysninger.