Vores blad

Brugeren er Brugerklubbens formidlingsorgan. Det udkommer fire gange årligt og hvert nummer har et overordnet tema. Ud over temaet indeholder bladet en lederartikel, relevante adresser og tlf.nr., lønsatser for hjælpere, nyt fra Bestyrelsen og eventuelt nyt fra handicapkontoret.

Bladet bliver redigeret og hovedsaligt skrevet af redaktionsudvalget. Dog opfordres der til at indsende relevante artikler.

Brugeren sendes ud til alle brugere i Århus.

Andre har mulighed for at abonnere på bladet. Et abonnement koster 125,- kr. pr. år.

Beløbet kan indsættes på bladets girokonto 1646 5402.

Der kan indrykkes reklamer i bladet.

Kontakt Brugerklubbens informationsmedarbejder for nærmere oplysninger.