Hvad er BPA?

Hvad er en BPA-ordning?

Hjælperordningen er en bevilling efter Servicelovens §96, der gør det muligt for svært fysisk handicappede at leve et selvstændigt liv – på trods af handicappet.

Brugeren bliver bevilget et givent antal timer og ansætter derefter selv sine hjælpere, med hvem han tilrettelægger arbejdet. Selvom det er kommunen, der dækker udgiften til løn, er det altså brugeren, der er arbejdsgiver.

1. januar 2009 trådte de nye bestemmelser for hjælperordningen i kraft. Det betyder, at målgruppen er udvidet og ordningen nu hedder Borgerstyret Personlig Assistance. Samtidig kan man nu vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til et firma, en nærtstående eller en borgerstyret forening.