Hvem er vi?

Alle aktive medlemmer af Brugerklubben i Århus har stemmeret på generalforsamlingen.

Der vælges en bestyrelse på fem medlemmer og to suppleanter, som varetager det daglige arbejde. Mellem generalforsamlingerne er medlemsmøder Brugerklubbens højeste myndighed.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage konkrete opgaver. Udvalgene er åbne for alle interesserede medlemmer. De enkelte udvalg arbejder selvstændigt, men refererer tilbage til bestyrelsen.

Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen.

Medlemskab af Brugerklubben i Århus koster 200 kr. årligt og kan tegnes ved henvendelse til Brugerklubbens kasserer.

Brugerklubbens giro nummer er: +01 +5776597

Andre henvendelser kan rettes til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

For henvendelse til Brugerklubbens bestyrelse klik ind under “Bestyrelse”.