Kursister

Her kan du se kursisterne på webkursus 2019

Kursister:

Henriette Løgstruphenriettelogstrup@gmail.com

Bruger: hl-web2019 – hlweb2019!


Tor Martin Møller – tor.martin68@gmail.com

Bruger: tm-web2019 – tmweb2019!


Jytte Skov Jacobsenjytte@cmstarlight.dk

Bruger: js-web2019 – jsweb2019!


Thomas Arpethomas@arpe.eu

Bruger: ta-web2019 – taweb2019!


John Buskjbs@handi-travel-info.dk

Bruger: jb-web2019 – jbweb2019!


Lars Jacobsenlpj@stofanet.dk

Bruger: lj-web2019 – ljweb2019!