Aktuelle udvalg

Brugerklubben har en række udvalg der har til formål at fordybe sig i specifikke emner, som hele bestyrelsen ikke nødvendigvis behøver at være involveret i. Hvis du har interesse for nogle af udvalgene, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

 • Redaktionsudvalget:
  Står for produktionen af bladet Brugeren, dvs. interviews, produktion af artikler, layout, mv.
 • Aktivitetsudvalget:
  Arrangerer medlemsmøder caféaftener og kurser. Til arrangementerne tager vi forskellige emner op, vi tror kan være interessante for vores medlemmer. Temaer på tidligere arrangementer: ferie, konfliktløsning, vikarer.

  Brugerklubben søger medlemmer til aktivitetsudvalg!

 • Sikkerhedsforum:
  Sikkerhedsforum er for brugere og handicaphjælpere i Århus Kommune og financieres af Århus Kommune.Sikkerhedsforum varetager arbejdsmiljøet i BPA-ordningen for de brugere, der har valgt at bibeholde deres arbejdsgiveransvar.
  I forummet sidder der 3 brugere og 3 hjælpere, samt Johanne Korgaard fra Århus Kommune, en arbejdsmiljøkonsulent og en observatør fra Center for Hjælpeordning i Sonnesgade.Se iøvrigt mere på deres hjemmeside:
  www.sikkerhedsforum-aarhus.dk