Rådmandsindstilling om styrbar-BPA sendt i høring

Aarhus Kommune har netop udsendt materiale til høring om det ændrede serviceniveau, som er et resultat af byrådets beslutning om, at gøre BPA-ordningen styrbar fra 2013.

Du kan læse de enkelte dokumenter herunder og vi anbefaler, at I indsender eventuelle kommentarer og ideer til formandens mail, som kan findes her, så vi kan sende et godt høringsssvar tilbage til kommunen og rådmanden. Vi vil meget gerne have jeres kommentarer, omkring d. 1. december, hvor høringssvaret udarbejdes af bestyrelsen.

 

About Jesper Mathiesen

Webmaster, fhv. medlem af bestyrelsen.