BPA-blad nr. 7 er udkommet

Af Jan Vagn Jacobsen.

Det 7. nummer af BPA-bladet (juni 2021), der udgives i et samarbejde mellem Bruger og Hjælpergruppen og Brugergruppen i Århus, er nu udkommet. Det handler meget om de vilkår, som vi får at leve under med en hjælperordning. Jeg kan kun anbefale, at alle, der interesserer sig for enten handicappolitik generelt eller for hjælper-området især, læser med.

I dette nummer er der artikler af Mads Georgi , der i Viborg har gjort en stor indsats for at få formanden for KL ‘s socialudvalg Ulrich Wilbæk i dialog om, hvad en BPA-ordning er og de muligheder, den giver os.

Der er et indlæg af Michael Pedersen, der er lærer på Egmont-højskolen og BPA-bruger, om det borgerforslag, der er folketingsdebatteret fra #enmillionstemmer om at flytte handicapområdet. En skepsis jeg deler. Michael Pedersen mener, at vi ikke kan flytte handicapområdet, hver gang, der er problemer, men at vi må tage en dialog med udgangspunkt i de 4 grundprincipper, vores handicappolitik hviler på… og ikke mindst erkende, at det koster.

En mail fra Henning Søndergaard til socialminister Astrid Krag er også gengivet. En vigtig pointe i mailen er, at “…tage fat om ondets rod; nemlig at vurderings- bevillings- og betalingskompetencen ligger samme sted. Det svarer jo reelt til at kommunerne er anklager, dommer og jury i disse sager, hvorved borgeren er og bliver taber på den lange bane…”

Handicapforsker Emil Falster skriver om et konstruktivt forslag om at oprette et center for handicapforskning, der skal sikre, at vi besidder et vidensgrundlag, der kan anvendes til at oplyse og informere politikerne tilstrækkeligt. Den dystre baggrund er, at handicap ikke er politisk prioriteret, hvilket der er et uhyggeligt stort antal beretninger om fra det virkelige liv.

Selv har jeg fået lov til at skrive en artikel om det jeg ser som det helt overordnede problem lige nu: retssikkerheden for mennesker med handicap. Her set i et mere “nutidshistorisk” perspektiv.

En række andre mindre artikler bidrager også til at skabe et overblik over situationen.

Generelt er BPA-bladet med til at skabe et godt og konstruktivt arbejde omkring det at have en hjælperordning. Jeg ved, hvilket stort arbejde, der ligger i at skabe et sådant medie for en god debat og kan kun anbefale, at flest muligt bakker op om bladet.

Du kan få mere at vide om BPA-BLADET ved at kontakte den ene af de ansvarshavende redaktører, Lars P. Jacobsen på mail lpj@stofanet.dk.

Læs det her