Tilbagekaldelse af afgørelse om brug af tillæg til pension i BPA ordning

Sidst i september 2020 sendte Aarhus Kommune et brev til hver enkelt af de BPA brugere, der har pension med tilkendt bistandstillæg eller plejetillæg efter den gamle pensionslov. I brevet blev der varslet om ændring i brugen af tillægget til betaling for hjælp og følgeudgifter – og ændring af det månedlige beløb, som brugere har til rådighed til dækning af hjælperafledte udgifter i BPA-ordningen. Afgørelsen skulle være trådt i kraft her fra 1. februar.

Afgørelsen kaldes hermed tilbage melder Aarhus Kommune i et brev sendt ud til brugerne. Der sker ikke ændringer fra februar måned.

Det er besluttet at kalde afgørelsen tilbage efter nærmere afprøvning af de administrative omlægninger og vurdering af de indkomne bemærkninger fra brugerne. Kommunen skriver: “Det står klart, at det ikke er hensigtsmæssigt at fortsætte den kendte praksis med brug af tillægget til både at skulle dække følgeudgifter og løn til hjælpere. Det har især været afgørende for beslutningen, at selv en mindre kommende ændring i følgeudgifterne ville medføre en ændring af hele udmålingen.

Det havde vi desværre ikke forudset – og der skal naturligvis være plads til ændringer. Derfor forberedes nu en ny fremgangsmåde. Her skal følgeudgifter ved hjælperne dækkes ved særskilt bevilling – og tillægget skal benyttes fuldt ud til betaling af løn til hjælpere”.

Brugerne vil snarest modtage en ny afgørelse om brug af tillægget og udmåling af hjælp efter § 96. Denne afgørelse vil være med 14 ugers varsel efter servicelovens § 3 a.

Samtidig vil brugerne modtage ny afgørelse om udmåling af tilskud til følgeudgifter efter udmålingsbekendtgørelsen. Kommunen beklager den megen ulejlighed. Det er en klar forventning, at den kommende nye fremgangsmåde vil gøre det mere enkelt.