Generalforsamling 21. november 2020 er aflyst

Indkaldelse til Brugerklubbens årlige generalforsamling blev afleveret til postvæsenet onsdag d. 21. oktober, da inkaldelse iflg. vedtægterne skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen.

Fredag d. 23. oktober nedsatte statsministeren antallet af deltagere til arrangementer til 10 personer i 4 uger gældende fra mandag d. 26. oktober til mandag d. 23 november.

Generalforsamlingen er hermed AFLYST

Sammen med indkaldelsen var der også opfordring til at betale kontingent på kr. 200 for medlemsskab for 2020.

Betal på MobilPay nr. 40759 eller overfør til 1551 5776597. Husk at oplyse navn og adresse.