Ændring i BPA tillæg

Alle, der har modtaget Afgørelse om ændring af tillæg fra kommunen, hvor tillægget til BPA-relaterede udgifter er nedsat til kr. 500,00 pr. md., henvises til at benytte en anbefaling fra Dansk Handicap Forbund ved indsendelse af partshøring/anke.  Anbefalingen findes på DHF’s hjemmeside – danskhandicapforbund.dk -> Nyheder: Bunkeafgørelser til borgere med hjælpeordning i Aarhus -> læs mere