Ferierejse i 2019?

Til alle BPA-brugere i Aarhus Kommune.

Hermed vil vi gerne informere om en praksisændring i mulighederne for ekstra hjælp i forbindelse med ophold i udlandet.

Ændringen gælder med virkning fra 2019. Der kan fremover kun opnås bevilling til ekstra hjælp til én udlandsrejse pr. kalenderår – og rejsen kan højest have en varighed på op til max. 14 dage.

Baggrunden for denne praksis- ændring er tidligere forskelle i praksis i antal af rejser og i rejse- længden. Fra 2019 skal forvaltningen følge en fast linje efter Anke- styrelsens principafgørelse 96-16:

”En rejse på 14 dage i udlandet kan almindeligvis betegnes som et kortvarigt ophold henset til, at de fleste lønmodtagere har 5-6 ugers ferie om året. Det er ikke ualmindeligt at holde 14 dages ferie i udlandet i sammenhæng. 3 uger kan derimod ikke betegnes som et kortvarigt ophold, og mere end én årlig udlandsrejse ligger udover, hvad der kan be- tegnes som almindeligt.”

Hvis du planlægger udlandsrejse i 2019 – og har brug for ekstra hjælp – så skal du indsende din an- søgning snarest muligt, brug skemaet på næste side. Du kan bruge det samme skema til ansøgning om ekstra hjælp under rejser indenfor landets grænser.

Vi vil gerne kunne give dig hurtigt svar på din ansøgning, men vil have brug for 1-2 måneder – især hvis det er første gang, du søger om ekstra hjælp, da der kan være brug for at indhente yderligere oplysninger.

Lovgrundlaget fremgår af udlandsbekendtgørelsen. Den korte udgave er følgende:

* Du kan frit tage på rejse til udlandet med din BPA-ordning i op til en måned uden at ansøge kommunen – dog forudsat at du ikke har brug for ekstra hjælp.

* Er dit midlertidige ophold i udlandet på mere end en måned, skal du, før udlandsopholdet påbegyndes, ansøge kommunen om godkendelse. Du må forvente krav om tilbagebetaling af tilskud, hvis du rejser uden godkendelse.

* I forbindelse med kortvarige ophold i udlandet kan der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dæk- ning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet.

Serviceniveauet i Aarhus Kommune er fastlagt til:
En bevilling af ekstra hjælp følger kalenderåret, og kan ikke ”spares sammen” eller overføres til næste år. Der kan kun udmåles ekstra timer svarende til det faktiske og konkrete behov for ekstra hjælp. Når hjælperen ikke har opgaver, ydes der ikke tilskud til løn. Det er i alle tilfælde en betingelse, at der vælges et sædvanligt opholdssted – feriemål, så der ikke på forhånd er oplagte hindringer, der kræver ekstra timer eller en ekstra hjælper.

* Kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering kan der ydes ekstra hjælpetimer. Særlige tilfælde kan for eksempel være, at de fysiske og praktiske forhold ved at være væk hjemmefra, gør det nødvendigt at bruge mere tid end sædvanligt til pleje.

* I ganske særlige tilfælde kan det være nødvendigt med to hjælpere samtidigt.

Såfremt der er et anerkendt be- hov for timer til 2. hjælper, kan der dækkes lønudgiften for de bevilgede ekstra timer samt rejse- og opholdsudgifter for hjælper nr. 2.

Ved bevilling af ekstra hjælper under ophold udenfor hjemmet kan der for en hjælper nr. 2 ydes tilskud svarende til den faktiske udgift for rejse- og ophold – dog maksimalt op til kr. 1.000 pr. døgn – beregnet med baggrund i Danmarks Statistik – Ferierejser.

Du kan læse mere om reglerne om udlandsophold her, hvor DUKH har lavet en grundig gennemgang. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte rådgiveren eller svare tilbage på dette indlæg, hvis du har spørgsmål.

Skema til ferierejsen – Brugeren_95_AAA

Med venlig hilsen
Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap, 23-11-2018