Høringssvar fra Brugerklubben i Århus

Brugerklubben har på bestyrelsesmødet d. 04.09.2018 drøftet spareforslag MSB 32 og finder de omfattende nedskæringer på den service, der sætter os i stand til selv at være arbejdsgivere stærkt forurolignende og nedslående. Hvordan har kommunen tænkt sig fremover at tilvejebringe den nødvendige rådgivning og vejledning om opgaver og ansvar, der er forbundet med at være arbejdsgiver og de forhold, der gælder om arbejdsgiveransvar i forhold til arbejdsmiljølovgivning?

 

BPA-Aarhus

“Vores” kontor, der i sin tid blev oprettet af brugere og hjælpere med tilskud fra kommunens forsøgsmidler, er det centrale punkt i den rådgivning og vejledning, der stilles til rådighed for brugerne. Herunder oplysning om alle mulige ting i tilværelsen vi støder på i dagligdagen som personer med handikap, uden at det nødvendigvis er BPA relateret.

At henvendelse kan ske anonymt, betragter vi som et stærkt kort, da medlemmerne giver udtryk for, at man her kan diskutere problemstillinger med andre personer med handikap, som man ikke nødvendigvis har lyst til at dele med sagsbehandlerne.

En anden vigtig funktion er job- og vikarformidlingen. Selv om digitaliseringen allerede er inddraget, er der stadigvæk brug for den direkte vikarformidling. Skæres der ned her, vil der sandsynligvis være behov for yderligere brug af vikarbureauer.

Desuden er kontoret indvolveret i àjourføringen af Håndbogen og hvem skal erstatte den indsats?

Kontoret er bemandet med 3 deltidsstillinger – 2 flex- og 1 skånejob – og vi anser ikke den resterende digitaliseringsmulighed som værende tilstrækkeligt grundlag for en personalereduktion af det skitserede omfang uden, at det voldsomt vil gå ud over serviceniveauet.

 

BPA-Arbejdsmiljø

Gennem de ca. 25 år BPA-arbejdsmiljø har eksisteret, er der opbygget en omfattende viden på netop vort specielle område. Endvidere er der oprettet en hjemmeside, hvor brugerne og hjælperne kan søge svar på eventuelle spørgsmål.

Vi vil især fremhæve vort APV-materiale, som er markedets enkleste og lettest forståelige. Det har krævet års arbejde at nå frem til dette resultat.

Vores største bekymring er: Hvem skal holde hjemmesiden opdateret? Hvordan udvikles nyt materiale i fremtiden til gavn for brugere og hjælpere?

Vi har hele tiden det dilemma, at kun en del af arbejdsmiljølovområdet er gældene, da vore hjælperes ansættelse ikke er omfattet af en overenskomst.

Spørger man f.eks. i MSO, forstår de ikke vore hjælperes ansættelsesvilkår i forhold til arbejdsmiljøloven.

Det er kun i BPA-arbejdsmiljø, at denne viden er tilgængelig og herfra der kan hentes rådgivning og vejledning.

 

BPA-forflytningskonsulent

BPA-arbejdsmiljøs eneste kontakt til Voksenhandikap og ad den vej er BPA-arbejdsmiljøs specifikke ønsker til sagsbehandlerne om spørgsmål i.f.m. opfølgning af BPA-ordningen blevet kanaliseret.

Herudover har forflytningskonsulenten lavet en lang række forflytningsbeskrivelser i brugerens eget hjem til brug for vikarer og nye hjælpere. Konsulenten følger også hjælpemiddelmarkedet og finder her f.eks. et hjælpemiddel, der netop kan gøre den enkelte bruger mere selvhjulpen.

Hjælpemidler fra MSO leveres ved døren uden instruktion. Også her er forflytningskonsulenten i aktivitet. 

Ligeledes vil der ved de fremadskridende sygdomme være behov for justeringer i en allerede udarbejdet forflytningsopgave.

 

Honorar til Brugerens redaktør

Brugerklubben fik for mange år siden tilknyttet et halvtids skånejob som informationsmedarbejder og redaktør af bladet “Brugeren”. Da den nuværende redaktør faldt for aldersgrænsen(65 år) blev bruttolønnen konverteret til et honorar.

“Brugeren” sendes til alle personer med en BPA-ordning bosiddende i Aarhus Kommune og er gennem årene brugt som informationskanal for Kommunen v/Voksenhandikap, BPA-arbejdsmiljø, BPA-forflytningskonsulent og BPA-Aarhus.

Det skal understreges, at det har været en gratis informationskanal, der har ramt alle BPA-brugere og sandsynligvis et stort udsnit af hjælperne.

Udgifterne til trykning og forsendelse beløber sig til ca. kr. 35.000 årligt, som dækkes af annonceindtægter, men bortfald af honorar til redaktøren vil give bladet dødsstødet.

 

Afskaffelse af løntrin 13

Brugerklubbens bestyrelse finder afskaffelsen uanstændig. Kommunen straffer de relativt få hjælpere, der i årevis trofast og samvittighedsfuldt har udført arbejdet som handicaphjælper.

 

Ekstra medarbejder

Den ekstra medarbejder, der skal være med til at skærpe visitation og opfølgning, må opfattes som en krigserklæring.

Ved sidste stormøde oplevede vi en positiv og imødekommende holdning fra Kommunens side, der tegnede godt for samarbejdet fremover. Dette nye tiltag kan kun tolkes som en mistænkeliggørense af BPA-brugerne og lægger op til konfrontation og utryghed blandt brugerne.

Efter flere år uden opfølgning blev niveauet strammet kraftigt i 2012 og justeret de senere år iflg. afgørelser i Ankestyrelsen. Vi forventer, at mange af vore medlemmer, der stadigvæk selv er arbejdsgivere, nu vælger at krybe i ly hos firmaerne, når al rådgivning og vejledning er skåret ned til ukendelighed.

I et høringssvar fra Brugerklubben december 2012 gav vi udtryk for, at områdets overgang fra ikke-styrbart til styrbart på længere sigt vil ødelægge BPA-ordningen p.g.a. fremtidige krav om beskæringer af budgettet.

I denne omgang nøjes Kommunen med at fjerne det meste rådgivning og vejledning og opruste på visitation og opfølgning. Hvad bliver det næste?

 

Hilsen

Brugerklubbens bestyrelse

About Jesper Mathiesen

Webmaster, fhv. medlem af bestyrelsen.