Generalforsamling i Brugerklubben

Indlæser kort...

Dato/Tid
Date(s) - 20/11/2018
16:00 - 21:00

Lokation
Handi-K@

Kategori


Pauli Bording om de nyeste regler om handcapbiler samt Brugerklubbens generalforsamling 2018 på Handi-K@

INDKALDELSE

Generalforsamling i Brugerklubben Aarhus

Sæt nu endelig kryds i kalenderen – det er tirsdag den 20. november 2018, klokken 16.00 på Handi-K@, Engtoften 7A, Viby J.

Eftermiddagen indledes med Pauli Bording, konsulent på bilområdet igennem en lang årrække.

Så bliver der en pause med indlagt spisning og endelig slutter vi med Brugerklubbens årlige generalforsamling.

Udover aftensmad bydes der også på drikkevarer, kaffe/ the og lidt sødt til ganen.

Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastlæggelse af kontingent og vedtagelse af budget
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  8. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Lars P. Jacobsen, Sonnesgade 14, 1. -12, Aarhus C. i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Kontakt på telefon 2084 0752eller send en mail – lpj@stofanet.dk

Hvis du ikke er medlem af Brugerklubben eller ikke har fået betalt dit kontingent, kan det gøres umiddelbart inden generalforsamlingen til kasserer Thomas Arpe.

Kun medlemmer har stemmeret og er valgbare.

About Jesper Mathiesen

Webmaster, fhv. medlem af bestyrelsen.