Andre klubber eller foreninger

Netværk Østjylland afholder et møde tirsdag den 22. maj 2018

Netværk i Østjylland afholder et netværks-møde tirsdag den 22. maj 2018 kl. 16 – 18 på Handi-K@, Engtoften 7A, 8260 Viby J

Det er en glæde for Netværk Østjylland at invitere til en hyggelig eftermiddag, som vil handle om ”BPA og love og regler”. Det vil foregå på Handi-K@ tirsdag den 22. maj.

Der vil være te, kaffe, sodavand og kage (“træstammer”).

Tilmelding til LOBPA på www.lobpa.dk eller til tovholder John Busk Sørensen på jbs@handi-travel-info.dk senest 15. maj.

 

I samarbejde med

Pressemeddelelse – I år er det Frivillig år

I 2018 er Aarhus europæisk frivillighovedstad, hvor er der fokus på alle dem som arbejder frivilligt, og torsdag d. 24.maj holder vi Frivilligmesse på Godsbanen i Aarhus fra kl. 13.00 – 18.00.

Handi Travel Info er en frivillig organisation, som arbejder med rejser til mennesker med et handicap, både i Danmark og i udlandet. Vi arbejder sammen med Handi Adgang, som har fokus på adgangsforhold i Aarhus og omegn. Vi bor på Handi-Ka, som er et dagtilbud for mennesker med et handicap, hvor vi har mange aktiviteter.

Torsdag d. 24. maj er Handi Travel Info og Handi Adgang gået sammen om en stand på Godsbanen, hvor vi bl.a. vil informere om adgangsforhold, når man går i byen eller i biografen som et menneske med et handicap. I den forbindelse snakker vi også om ferier eller forlængede weekender.

Ud over vores stand, laver vi også en workshop, hvor man kan prøve at være handicappet. Det kan foregå ved at man låner en elektrisk eller en manuel kørestol og tager turen på vores forhindringsbane, hvor man bl.a. skal forcere nogle trin. 

Handi Travel Info og Handi Adgang forventer at få en hyggelig dag, samt at få udbygget vores netværk. Desuden vil vi arbejde på at formidle vores budskab til mange mennesker, og også få sat fokus på hvad det vil sige at sidde i kørestol.

I kan træffe mig på 40181456 eller 21755628

Mvh. John Busk Sørensen, leder af Handi Travel Info

Åbent hus hos LOBPA i Aarhus

 

 

 

 

På MarselisborgCentret
P.P. Ørumsgade 11, bygning 3, 1. sal
8000 Aarhus C

Kom og mød LOBPA, Danmarks eneste landsdækkende, demokratisk borgerstyrede og not-for-profit BPA-organisation. LOBPA har rødder i handicapbevægelsen og er styret af mennesker med borgerstyret personlig assistance.

Vi byder på lidt lækkert til ganen, mens du i ro og mag får en fornemmelse af, hvad LOBPA er og kan gøre for dig; som borger med BPA og som arbejdsleder.

Du kan møde landsdelens konsulenter og LOBPAs medlemskonsulent samt høre, hvordan LOBPA har sikret lovlige udmålinger i Aarhus Kommune og hver dag arbejder for gode BPA-vilkår i alle kommuner.

Efter LOBPAs medhold i Statsforvaltningen imod Aarhus Kommune er det nu muligt for kommunens borgere med BPA at overdrage arbejdsgiveransvaret. Det fortæller vi også nærmere om på dagen.

Vi ser frem til at møde dig!

Der er åbent hus på følgende dage:
Fredag d. 28. april 2017 kl. 13.00 – 15.00
Fredag d. 5. maj 2017 kl. 13.00 – 15.00
Torsdag d. 11. maj 2017 kl. 13.00 – 15.00
Tirsdag d. 16. maj 2017 kl. 13.00 – 15.00

Revision af Lov om social service

Vedr. Høring over forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Undertegnede – Brugerklubben (Aarhus), Bruger og Hjælper Gruppen i Syd og Midtjylland og Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland – er ikke på høringslisten. Vi tillader os alligevel, som repræsentanter for brugerne af Borgerstyret Personlig Assistance og hjælpere, at fremsende vores bemærkninger.

Læs mere her.

Se lovforslaget her. (hentes som Wordfil)

Se vores høringssvar her.

LOBPA: Informationsmøde: Endelig korrekt løn til handicaphjælpere i Aarhus

Informationsmøde: Endelig korrekt løn til handicaphjælpere i Aarhus

Kom til åbent informationsmøde om, hvad det betyder for dig som BPA-borger, at Aarhus Kommunes lønudmålingsmodel endelig er blevet underkendt i Statsforvaltning. I årevis har kommunen udmålt lønelementerne i BPA-ordninger forkert, og den praksis skal nu ændres.

Afgørelsen kommer efter LOBPAs årelange sag mod Aarhus Kommune, og på mødet får du indsigt i Statsforvaltningens afgørelse, og hvad den betyder for dig med BPA. LOBPA har længe haft medlemmer i Aarhus, og glæder sig over endelig at kunne tilbyde borgere i Aarhus Kommune at overdrage arbejdsgiveransvaret. Det fortæller vi også lidt om.

LOBPA er en borgerstyret, demokratisk og not for profit interesse- og medlemsorganisation; etableret af danske handicaporganisationer og styret af personer med BPA. Vi arbejder for at sikre BPA-ordningens kvalitet og fortsættelse, og dertil tilbyder LOBPA at varetage BPA-borgeres arbejdsgiveransvar. Samtidig beholder BPA-borgeren alle fordelene ved selv at lede og fordele deres hjælperes arbejde.

Mødet finder sted:
Tirsdag d. 27. september kl. 16.30 – 18.30 på Centralværkstedet, Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C

LOBPA byder efter mødet på en sandwich og øl/vand.

Har du spørgsmål, så kontakt medlemskonsulent Jesper Mathiesen på tlf. 30 43 04 80 eller jm@lobpa.dk

 

Vi ses!

Debatmøde aflyst!

Skærmbillede 2016-08-15 18.45.58Debatmødet 6. september 2016 med Århus borgmester Jacob Bundsgaard og FOAs forbundsformand Dennis Kristensen er desværre aflyst. Der er opstået problemer i forhold til mødedatoen, og det har ikke været muligt at finde en ny dato.

Jacob Bundsgaard og Dennis Kristensen skulle have lagt op til en debat om Aarhus Kommunes økonomiske udfordringer og uligheden.

Brugerklubben har modtaget svar fra ministeren

billede

Tak for bruger- og hjælperklubbernes kommentarer til lovforslaget om justeringer af BPA-reglerne, som i øjeblikket er under behandling i Folketinget.

Et af de vigtigste elementer i BPA-ordningen, og som vi også fastholder med det aktuelle lovforslag, er fleksibiliteten, og at borgerens selvbestemmelse er i centrum. Et af formålene med BPA-ordningen er således at give mulighed for, at borgeren kan opbygge eller bevare en aktiv tilværelse trods et omfattende handicap. 

Læs mere

Brev til Socialministeren, Folketingets Socialudvalg og Pernille Rosenkrantz-Theil (A)

Skærmbillede 2014-04-14 kl. 18.07.12

Bestyrelsen har, sammen med Klubben for brugere og hjælpere i Nordjylland og Bruger & Hjælper Gruppen i Midt- og Sydjylland, sendt et brev til Socialministeren, Folketingets Socialudvalg og Pernille Rosenkrantz-Theil (A) – sidstnævnte fordi hun ved fremsættelsen af L147 udtrykte, at handicaphjælpere fortjener løn som den sammenlignelige faggruppe. I brevet omtales også hviletidsudfordringen.

Læs her

Høringssvar fra Brugerklubben, Bruger & Hjælper Gruppen og Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, herunder indførelse af takstsystem og godkendelsesordning).

Undertegnede – Brugerklubben (Aarhus), Bruger & Hjælper Gruppen (Midt- og Sydjylland) og Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland – er ikke på høringslisten. Vi tillader os alligevel, som repræsentanter for en betydelig del af brugerne af Borgerstyret Personlig Assistance, samt hjælpere, at fremsende nedstående høringssvar. Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at klubberne ikke er optaget i Danske Handicapor- ganisationer (DH), eller i øvrigt er repræsenteret af andre organisationer.

Helt overordnet bifalder vi en justering af BPA-lovgivningen. Vi er dog også bekymrede, idet visse elementer i forslaget kan føre til yderligere bureaukrati, og ikke mindst vanskeliggøre brugere og hjælperes vilkår, samt forringe brugernes retssikkerhed.

Læs resten her