BPA-udbydere

Netværksmøde om rekruttering og ny Jobtavle

Har du BPA og bor i Østjylland?

… så er LOBPAs og Brugerklubbens netværk i Aarhus måske noget for dig.

 

Tirsdag d. 26. marts fra 15 – 18

Handi-K@
Engtoften 7A
8260 Viby

LOBPA får snart en ny Jobtavle. Jobtavlen er din unikke mulighed for at søge din næste handicaphjælper til dit team. Du kan slå job op på vores målrettede jobside eller søge blandt de mange CV-kandidater i vores store database.

Det er temaet for dette netværksmøde, hvor vi gerne vil give dig en introduktion til vores nye system samt høre dine forslag til at gøre systemet endnu bedre. Du vil også have mulighed for at lege med systemet selv. Tag gerne din computer med.

Vi byder på kaffe, kage og godt samvær.

Læs mere og tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 22. marts 2018 kl. 12.00 her eller via mail til jm@lobpa.dk. Du kan også kontakte netværkskoordinator John Busk Sørensen på tlf. 4018 1456, hvis du har spørgsmål til arrangementet.

Har du BPA og bor i Østjylland?

Har du BPA og bor i Østjylland?

… så er LOBPAs og Brugerklubbens nye netværk i Aarhus måske noget for dig.

 

Torsdag d. 7. december fra 13.30 – 16.00

Marselisborgcentret, Bygn. 3
P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C

LOBPA og Brugerklubben i Århus inviterer til opstartsmøde omkring start af netværksgruppen i Østjylland.

Netværket er din mulighed for at møde andre med BPA og tale om de udfordringer, der kan være i dagligdagen med BPA. Her får du sparring og hyggeligt samvær med andre arbejdsledere & arbejdsgivere.

Læs mere og tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 30. november kl. 12.00 på www.lobpa.dk eller jm@lobpa.dk

Åbent hus hos LOBPA i Aarhus

 

 

 

 

På MarselisborgCentret
P.P. Ørumsgade 11, bygning 3, 1. sal
8000 Aarhus C

Kom og mød LOBPA, Danmarks eneste landsdækkende, demokratisk borgerstyrede og not-for-profit BPA-organisation. LOBPA har rødder i handicapbevægelsen og er styret af mennesker med borgerstyret personlig assistance.

Vi byder på lidt lækkert til ganen, mens du i ro og mag får en fornemmelse af, hvad LOBPA er og kan gøre for dig; som borger med BPA og som arbejdsleder.

Du kan møde landsdelens konsulenter og LOBPAs medlemskonsulent samt høre, hvordan LOBPA har sikret lovlige udmålinger i Aarhus Kommune og hver dag arbejder for gode BPA-vilkår i alle kommuner.

Efter LOBPAs medhold i Statsforvaltningen imod Aarhus Kommune er det nu muligt for kommunens borgere med BPA at overdrage arbejdsgiveransvaret. Det fortæller vi også nærmere om på dagen.

Vi ser frem til at møde dig!

Der er åbent hus på følgende dage:
Fredag d. 28. april 2017 kl. 13.00 – 15.00
Fredag d. 5. maj 2017 kl. 13.00 – 15.00
Torsdag d. 11. maj 2017 kl. 13.00 – 15.00
Tirsdag d. 16. maj 2017 kl. 13.00 – 15.00

Fremtidsværksted / Workshop AFLYST

Fremtidsværksted / Workshop er desværre AFLYST på torsdag d. 26.11.2015. Der vil komme en udmelding senere.

 

Nyt projekt – BPA fællesskaber

Projektet har til formål at etablere levefællesskaber mellem borgere, der er visiteret til en BPA-ordning.Desuden skal borgerne være visiteret til en plejebolig eller være Aarhus borger.
http://solbakkensnet.dk/bpa/ skal fungere som arbejdsgiver for borgernes BPA, dette for at gøre samarbejdet nemmere.
Borgerne får således mulighed for at bo tæt på hinanden med henblik på at skabe et fællesskab med fokus på det sociale sammenhold. I fællesskabet er der mulighed for at dele ressourcerne, så borgerne eksempelvis kan deles om hjælpere og vikarer, når dette ønskes. Eksempelvis kan tre borgere, der har behov for en nattevagt, deles om en hjælper til at varetage dette frem for tre hjælpere i dag og dermed frigøre nogle ressourcer til andre ting. Det kan være med til at skabe en øget fleksibilitet i BPA-ordningen, hvor mulighederne for planlægning bliver flere. Der er desuden mulighed for at benytte sig af fællesfaciliteter såsom handicapbil/bus, medarbejderfaciliteter og fællesområder.
Fællesskabet kan således give dem, som ønsker det, muligheden for at leve et socialt liv med de andre borgere, mens der sa
mtidigt er mulighed for at trække sig tilbage til sin egen bolig, når dette er ønsket.
Projektet er baseret på frivillighed fra borgerens side og kan være livslangt, hvis det ønskes. Det er således borgerne selv, der bestemmer at de vil flytte ind, hvorfor der ikke er nogen visitation ud over til selve BPA-ordningen.

Læs brochure.

 

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Solbakken.

aakstor12193573_1515042628815598_2658740157972088169_n

Fyraftensmøde om BPA pension og BPA-andel

lilleBrugerklubben inviterer til medlemsmøde på Handi-K@, Engtoften 7, 8260 Viby J

onsdag d. 21. oktober kl. 17.00 med afsluttende pizzaspisning

 

Lars Erik Bonnesen fra BPA-pension og senere kommer Peter Øllegaard og fortæller om sit nye projekt BPA-andel. I kan læse mere om disse arrangementer i vores medlemsblad.

Needcare er gået konkurs

Brugerklubben er blevet bekendt med, at BPA-administratoren Needcare er gået konkurs. Konkursen medfører unægtelig en frustration og bøvl hos de medlemmer der har haft overdraget arbejdsgiveransvaret til dette firma. Brugerklubben er ærgerlig over, at vi desværre må se endnu en konkurs.

Brugerklubben anbefaler medlemmer at læse på denne side, hvor du kan læse mere om hvordan man som hjælper og tildels bruger skal forholde sig.

Brugerklubben har principielt valgt ikke at have en liste over firmaer vi kan anbefale. Vi indgår dog gerne i en konkret dialog omkring BPA. Vi anbefaler vores medlemmer at slå koldt vand i blodet og ikke vælge en ny leverandør, førend dette er grundigt overvejet. Ligeledes kan vi anbefale at man har en bisidder med til mødet med en leverandør, således man har det bedste grundlag for en fornyet vurdering.

Activ Handiservice gået konkurs!

Brugerklubben har via LOBPA fået besked om Activ Handiservice konkurs. Mandag d. 31. oktober, blev Activ HandiService erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten.

Mange af brugerne kommer fra det tidligere Handihelp og de må igen finde ny udbyder til at varetage deres arbejdsgiveransvar. Det er kommet frem, som følge af konkursen, at handicaphjælpernes hos de berørte brugere ikke har fået løn, igår mandag og der venter nu et større arbejde med at indhente eventuel løn hos Lønmodtagernes Garantifond.

I kan læse mere hos LOBPA her og I er velkomne til at kontakte Brugerklubben for yderligere oplysninger.