Author: Thomas Arpe

Brugerklubbens generalforsamling

Dato: lørdag d. 16. november 2019

Tid: kl. 13.00 – 16.00

Sted: Handi-K@, Engtoften 7 A, 8260 Viby J.

Vi starter med en omgang smørrebrød. Herefter kommer muligvis indslag.

Herefter generalforsamling med dagsorden iflg. Vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastlæggelse af kontingent og vedtagelse af budget
  7. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt   

Bestyrelsesmedlemmer på valg: John, Martin og Jytte.

Tilmelding til generalforsamling m/smørrebrød og vand senest 8. nov. til lpj@stofanet.dk

Mød op og vær med i en diskussion om, hvad skal Brugerklubben lave i fremtiden.

Har du fornyet dit medlemskab? Betal via MobilePay på nr. 40759 eller overførsel til 1551 5776597.

Vi glæder os til at møde dig.

Hilsen
Bestyrelsen